Aantal leefloners in ons land stijgt aanzienlijk

Het aantal Belgen dat moet rondkomen met een leefloon is dit jaar opnieuw aanzienlijk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie. Tegen het einde van het jaar zal de groep mogelijk met 3 procent zijn aangegroeid.

Momenteel zijn 98.427 mensen in ons land aangewezen op een leefloon. In 2007, het jaar voor de economische crisis uitbrak, waren dat er nog 80.489. In 2011 en 2012 was er nochtans een stabilisering.

Vooral jongeren hebben het moeilijk. Jongeren tussen 18 en 24 vormen nu een derde van de groep leefloners, terwijl ze nauwelijks 10 procent van de bevolking uitmaken. Zij hebben het in deze crisis moeilijk om een eerste job te vinden en moeten snel op een leefloon terugvallen.

Volgens Julien Van Geertsom van de POD Maatschappelijke Integratie moeten jongeren vooral de kans krijgen om een diploma te verwerven, "want een diploma is een ticket voor de samenleving".

Ook vrouwen zijn duidelijk oververtegenwoordigd in de cijfers: van de leefloongerechtigden met kinderen is liefst 80,1 procent een vrouw. Vooral alleenstaande vrouwen met een gezin hebben het moeilijk.

"We moeten vooral investeren in vrouwen die gezinshoofd zijn van een eenoudergezin", zegt Van Geertsom. "Zij moeten ook de mogelijkheid krijgen om werk te vinden waarmee kinderen en een gezinsleven te combineren valt. Op die manier investeren we ook in die kinderen", klinkt het.