Open VLD wil Holocaust in vakoverschrijdende eindtermen

"Onderricht over de Holocaust is het beste tegengif tegen racistische ideeën." Dat zeggen Vlaams Parlementsleden Jean-Jacques De Gucht en Annick De Ridder van Open VLD. Ze dienen daarom een voorstel van resolutie in om meer aandacht te vragen voor de Holocaust in het onderwijs en het onderwerp in de vakoverschrijdende eindtermen op te nemen.
2008 AP

Eerder dit jaar nam de Senaat een resolutie aan waarin de rol van de Belgische overheid in de Jodenvervolging wordt erkend. Die resolutie was gebaseerd op het eindverslag "Gewillig België" van het Studie en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). Daarin wordt het idee dat de Belgische regering machteloos stond tegenover de antisemitische vergeldingsmachine van de Duitse bezetter tijdens WO II ontkracht.

Het Waals parlement en het parlement van de Franse Gemeenschap hebben intussen in een resolutie hun respectieve regeringen gevraagd meer aandacht te schenken aan de overlevering en het onderricht van de Holocaust.

Vlaanderen mag volgens De Gucht hierin niet achterblijven en moet dat voorbeeld volgen. "Als je ziet dat de helft van de jongeren niet weet dat antisemitisme één van de grondslagen van de nazi-ideologie was, moeten we ons dringend vragen stellen over de inhoud van het lessenpakket dat onze jongeren wordt aangeboden", stelt hij

Het uitbreiden van de vakoverschrijdende eindtermen en het expliciet opnemen van de Holocaust en begrippen als de "Endlösung" zou dan ook een goede stap in de juiste richting zijn, vindt Annick De Ridder. "Er zijn sluitende garanties nodig dat elke scholier die de schoolbanken verlaat in Vlaanderen les heeft gehad over de Holocaust".