Provincie Limburg schrapt vijftig jobs

De provincie Limburg gaat vijftig jobs schrappen. De ontslagen zijn het gevolg van besparingen door de economische crisis en de herverdeling van bevoegdheden die overgaan van het provinciale naar het Vlaamse niveau.

De Bestendige Deputatie van de provincie maakte bekend dat er in de besparingsronde die zich opdringt, vijftig banen zullen sneuvelen. Niet alleen moet het provinciebestuur extra besparen in opdracht van de Vlaamse regering, het ziet ook inkomsten verdwijnen door de economische malaise.

"In de eerste plaats verplicht onze bevoegde Vlaamse minister Geert Bourgeois ons om ineens 3,5 miljoen extra te besparen. Daarbovenop hebben we zelf pas de belastingen voor onze grotere bedrijven verminderd met 2 miljoen om de economie aan te zwengelen. We verliezen ook 2,4 miljoen aan fiscale inkomsten door allerlei bedrijfssluitingen en hebben al zopas een pil van 4,5 miljoen moet slikken door de interne staatshervorming. Dat alles maakt dat we zeer ingrijpende maatregelen moeten nemen", verklaart gedeputeerde Jean-Paul Peuskens (SP.A).

"Na alles gewikt en gewogen te hebben, kunnen we niet anders dan vijftig mensen te laten gaan. Dit doet pijn, het is zelfs een drama voor Limburg, maar het kan niet anders", gaat hij verder. Peuskens is vooral boos op Bourgeois. "Het is duidelijk dat hij en zijn partij de provinciale bevoegdheden allemaal willen afschaffen. Dit is het begin van het einde."

Collega-gedeputeerde Frank Smeets (CD&V) vult aan: "Vlaanderen trekt in de staatshervorming heel wat taken naar zich toe, bijvoorbeeld op vlak van cultuur, jeugd, welzijn en sport. Het is daarom dat wij verplicht zijn deze departementen af te bouwen en personeel moeten ontslaan."