Sabam niet blij met wetsontwerp voor auteursrecht

De auteursrechtenverenigingen Sabam en Cisac zijn niet blij met de aanpassing van auteursrechten die de Belgische overheid wil doorvoeren. "Het wetsontwerp is in het nadeel van de auteurs", melden ze op een persconferentie.

"Het wetsontwerp van minister Johan Vande Lanotte (SP.A) voorziet in de oprichting van een regulator voor intellectuele eigendommen, die onder het toezicht van de FOD Economie zou worden geplaatst", klinkt het.

Dat verhoogt volgens Sabam en Cisac de risico's op een verarming van de culturele sector. Sabam kan zich in het ergste geval gedwongen zien om de maatschappelijke zetel te verhuizen om te overleven, wat de werkgelegenheid in negatieve zin zou kunnen aantasten. Ze zijn ook verontwaardigd over het feit dat zij niet betrokken werden bij het dossier.

Binnenkort brengt de Raad van State advies uit over het voorstel. In de loop van oktober zou de Kamer erover stemmen.