Waarschijnlijk resolutie over Syrië in VN

Deze nacht begint in New York een zitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Wellicht zal die een ontwerp-resolutie over Syrië goedkeuren, waarin staat dat het land zijn chemische wapens moet vernietigen. Als het dat niet doet, dan volgen er sancties, maar geen militair ingrijpen.

De organisatie die verantwoordelijk is voor het vernietigen van die wapens, vergadert momenteel nog in Den Haag. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) werkt in opdracht van de Verenigde Naties. Ze spoort wereldwijd chemische wapens op en vernietigt die ook.

Het plan is om komende dinsdag al te beginnen met inspecties in Syrië. De productie-eenheden zouden tegen november moeten vernietigd zijn en de eigenlijke voorraad tegen juli volgend jaar. Syrië bezit naar schatting 1.000 ton chemische wapens.

Voor de inspecteurs van de OPCW wordt dit een van de moeilijkste opdrachten ooit, vooral omdat alles zich in oorlogsgebied afspeelt. Toch zou de vernietiging redelijk vlot kunnen gebeuren, omdat de eigenlijke wapens grotendeels in aparte onderdelen opgeslagen liggen en dus nog niet gevaarlijk zijn.