"Alle Syrische chemische wapens worden vernietigd"

De VN-Veiligheidsraad heeft vannacht unaniem een resolutie over Syrië goedgekeurd. Voor 1 juli volgend jaar moet het land al zijn chemische wapens hebben vernietigd. Daarnaast moeten experts van chemische wapens onbeperkte toegang krijgen.

De Veiligheidsraad heeft afgelopen nacht resolutie 2118 unaniem goedgekeurd. Volgens de resolutie moet Syrië voor juli volgend jaar al zijn chemische wapens hebben vernietigd. Het land bezit nu nog naar schatting duizend ton dergelijke wapens. Experts van chemische wapens moeten ook onbeperkte toegang krijgen tot Syrië. Als Syrië zich daar niet aan houdt, dan zal dat gevolgen hebben. Over de specifieke gevolgen moet de Veiligheidsraad later beslissen.

Voorts moeten de laboratoria en andere productiefaciliteiten van chemische wapens voor 1 november worden ontmanteld. Die planning was voor de goedkeuring van de VN-resolutie al goedgekeurd door de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

“Historische resolutie”

Het is de eerste keer sinds het begin van het conflict in 2011 dat de Veiligheidsraad een resolutie goedkeurt over Syrië. China en Rusland hebben tot drie keer toe hun veto gebruikt tegen dergelijke resolutie.

Secretaris-generaal Ban Ki Moon, die aanwezig was bij de stemming, noemde de resolutie "historisch" en feliciteerde de leden van de Veiligheidsraad. "Het is het eerste goede nieuws voor Syrië in een lange tijd", zei hij.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry waarschuwt dat er "consequenties" verbonden zijn aan het niet naleven van de resolutie. "Dan zal de Raad acties ondernemen en maatregelen nemen op basis van hoofdstuk VII".

Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken benadrukte dan weer dat de resolutie niet onder hoofdstuk VII van het VN-handvest valt, wat betekent dat er niet automatisch militair zal worden ingegrepen indien Syrië zich niet aan de regels houdt.

Midden november zou er een vredesconferentie georganiseerd worden voor Syrië, zodat een politieke transitie kan ingezet worden.

"Belangrijke stap naar neutralisatie massavernietigingswapens"

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) verwelkomt de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om het chemische wapenarsenaal in Syrië te vernietigen.

Reynders noemt resolutie 2118 samen met het besluit van de OPCW "een belangrijke stap naar de neutralisatie van deze massavernietigingswapens". "De VN-Veiligheidsraad erkent dat het gebruik van deze wapens een bedreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid."

"Het is nu essentieel dat het Syrische regime volledig samenwerkt met de Verenigde Naties en de OPCW", aldus Reynders die toejuicht dat er midden november in Genève een conferentie over Syrië plaatsvindt. "Alleen een politieke oplossing kan een einde maken aan de Syrische crisis."