België wil opnieuw zetel in Veiligheidsraad

België is een campagne begonnen om een niet-permanente zetel binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de periode 2019-2020 binnen te rijven. Zo wil ons land voor de zesde keer sinds de oprichting van de VN, toetreden tot het voornaamste beslissingsorgaan van de Verenigde Naties.

De beslissing om een van de tien niet-permanente zetels - die ieder jaar per vijf zetels vernieuwd worden - na te streven, is in 2009 door de Belgische regering genomen. Die werd toen geleid door Herman Van Rompuy, intussen voorzitter van de Europese Raad.

Vijf jaar voor de verkiezing, op het einde van oktober 2018, is de campagne gelanceerd, met tot nog toe drie kandidaten in de groep van "West-Europese landen en andere" (West European and Others Group, WEOG). In die regionale groep zitten 29 landen, waarvan 16 ook lid zijn van de Europese Unie. De WEOG heeft recht op twee zetels binnen de Veiligheidsraad, naast die van permanente leden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Naast België zijn ook Duitsland en Israël kandidaat. Duitsland zetelde al vijf keer in de V-raad, de laatste keer in 2011-2012. De Hebreeuwse staat is evenwel nog nooit verkozen binnen de Veiligheidsraad, door de oppositie van Arabische landen en hun bondgenoten, en door het niet respecteren van verschillende VN-resoluties. Andere kandidaturen zijn evenwel niet uitgesloten, aldus nog de Belgische diplomaten in New York.

A2005