Kernkabinet vat begrotingsopmaak 2014 aan

Het kernkabinet heeft vanmiddag een eerste keer samengezeten over de begroting voor volgend jaar. De topministers van de regering-Di Rupo moeten op zoek naar 359 miljoen euro om het budget op de rails te houden én naar extra middelen om de concurrentiekracht van de ondernemingen een boost te geven.

De opmaak van de begroting voor volgend jaar komt eigenlijk neer op een begrotingscontrole. In juli vond de regering-Di Rupo immers al 2,4 miljard euro. Daardoor staat de teller nu nog met "slechts" 359 miljoen euro in het rood om het tekort op 2,25 procent van het bbp te houden.

"Het gaat om een inspanning van 0,1 procent van het bbp", merkte MR-vicepremier Didier Reynders voor aanvang van het kernkabinet op. "Het is niet de moeilijkste oefening die op ons afkomt", vulde Pieter De Crem (CD&V) aan. Reynders voegde er aan toe dat "wat goed nieuws" de opdracht nog kan vereenvoudigen. Hij verwees daarmee naar de vertraging van de index, waardoor de aanpassing van verschillende lonen mogelijk wat later zal gebeuren.

Volgens SP.A-vicepremier Johan Vande Lanotte zou de spilindex volgens de laatste berekeningen niet in mei, maar in juni worden bereikt. Daarbij komt nog dat de inflatie fel is teruggevallen. Dat zou 90 miljoen euro in het laatje kunnen brengen. Ook wil Vande Lanotte nakijken of in het verkiezingsjaar 2014 alles moet worden uitgegeven wat voorzien was. Volgens Open VLD'er Alexander De Croo zijn er geen draconische maatregelen op komst.

Ook concurrentiepact ligt op tafel

Verschillende vicepremiers blikten ook al vooruit naar de inspanning die de federale regering moet doen voor het zogenaamde concurrentiepact. Voor Reynders moet het gaan om 100 à 200 miljoen euro voor 2014. De liberale vicepremier wil vooral een inspanning voor de kmo's in de vorm van eenvoudigere regels, een lastenverlaging en een beter investeringsklimaat.

Ook PS-vicepremier Laurette Onkelinx noemde een bedrag in die ordegrootte "absoluut haalbaar". Pieter De Crem ziet in een lastenverlaging voor de bedrijven een grote uitdaging op korte termijn, die wat hem betreft voor de state of the union op 15 oktober moet worden afgehandeld.

Zo'n lastenverlaging kan misschien op meerdere jaren worden uitgespreid, maar De Crem maakte duidelijk dat daar op lange termijn behoorlijk wat geld mag tegenaan worden gegooid. Al gaf hij wel een waarschuwing mee: "We mogen niet in de val van het verleden trappen waar lastenverlagingen hebben geleid tot hogere loonkosten voor de bedrijven".

Voor Vande Lanotte moet de relance "iets significant" inhouden zonder te veel geld uit te geven. "Een zo groot mogelijk effect met zo weinig mogelijk centen", luidde het. Eerder stelde hij bijvoorbeeld al voor de maaltijd- en ecocheques af te schaffen en het geld gewoon met het loon mee te storten. Dat zou een lastenverlaging van 80 miljoen euro voor de bedrijven inhouden.

Dinsdag nieuw overleg

De vergadering van het kernkabinet werd rond 16 uur afgerond. Morgen staan er geen vergaderingen over de begroting op de agenda. De topministers van de regering buigen zich dinsdag opnieuw over de begroting.