Oud-minister François Perin overleden

Professor-emeritus grondwettelijk recht François Perin is overleden. Perin was in de jaren 70 minister van Institutionele Hervormingen. Hij speelde een belangrijke rol bij de staatshervorming. Op het eind van zijn leven pleitte hij echter voor de aansluiting van Wallonië bij Frankrijk. Perin is 92 geworden.

François Perin doorliep een bochtig politiek parcours. Hij begon als socialist, evolueerde van anti-Leopoldist naar Renardist, regionalist, aanhanger van José Happart om tot slot te eindigen als rattachist.

Perin maakte voor het eerst opgang ten tijde van de koningskwestie (1945-1951) waarbij hij opviel door zijn redenaarstalent en zijn non-conformistische uitspraken tegen Leopold III. Hij richtte mee de Parti wallon des Travailleurs op. De partij zou later opgaan in de Parti wallon. De kernideeën waren onder meer het federalisme en de terugkeer van Voeren naar Luik. In 1965 werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger.

Op het eind van de jaren 60 vormde de Parti wallon zich om tot de Rassemblement wallon. In 1974 trad Perin toe tot de regering Tindemans I waarin hij een belangrijke rol zou spelen bij de staatshervorming. Maar de rol van minister voor Institutionele Hervormingen lag hem helemaal niet, zo onthulde hij later. "Ik was een slechte politicus, maar de functie waarin ik mij het minst op mijn gemak voelde, was wel die van minister. De medewerkers van toen die later mijn vrienden zijn geworden, herinneren zich nog altijd hoe slechtgehumeurd ik toen altijd was."

In 1976 verliet hij zijn partij om een jaar later de rangen te vervoegen van de liberale Parti pour les Réformes et la Liberté de Wallonie (PRLW), de voorloper van de PRL. Perin werd er verkozen tot senator. Maar in 1985 nam hij afstand van PRL uit onvrede met de conservatieve politiek. Perin nam in 2006 een laatste keer deel aan de verkiezingen als kandidaat voor de Rassemblement Wallonie-France.

François Perin bleef tot zijn laatste dagen een overtuigd rattachist. In augustus 2011 vertelde hij aan Le Soir dat hij wou dat Vlaanderen de onafhankelijkheid zou uitroepen, Brussel zich zou omvormen tot internationale stad en dat Wallonië aansluiting zou zoeken bij Frankrijk.