"Geen wijzigingen meer aan opzegregeling"

Het wetsontwerp over de eengemaakte opzegregeling voor arbeiders en bedienden mag niet meer worden gewijzigd. Dat heeft minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) gezegd in "De zevende dag" op Eén.

Vrijdag keurde de ministerraad het wetsontwerp goed over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. In juli hadden de sociale partners daarover een akkoord bereikt na moeizame onderhandelingen. Groot struikelblok was de opzegtermijn. Die is binnen het akkoord teruggebracht tot twee weken voor zowel arbeiders als bedienden.

In het wetsontwerp over het eenheidsstatuut is opgenomen dat vakbonden op bedrijfsniveau wel meer kunnen eisen dan wat in het akkoord staat. "We kunnen niet verbieden dat werkgever en werknemer iets anders afspreken, anders respecteren we het contractuele verband niet meer", zei De Coninck.

De werkgevers reageerden verbolgen en willen in het wetsontwerp de bewuste regeling schrappen. Maar De Coninck wil daar niet van weten. Aan het compromis mag niet meer worden geraakt, zegt de minister in "De zevende dag".

"Als we daarmee beginnen, moeten we alle discussies opnieuw openen. Ik moest als minister op zich dit niet oplossen. Als de sociale partners zelf een oplossing gevonden hadden, dan had niemand daarrond discussie gehad. Maar ze hebben dertig jaar met elkaar gediscussieerd. We hebben het opgelost als regering, we hebben een aantal keuzes gemaakt. En we hebben ook heel veel dingen voor de werkgevers gecompenseerd."