"Niet terug naar de tijd van politieke willekeur"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) verdedigt de beslissingen van haar administratie over de uitwijzing van de Afghaanse vluchteling Navid Sharifi. Ze is ook niet van plan om als minister tussenbeide te komen en een uitzondering toe te staan. "Ik wil niet terug naar de tijd van de politieke willekeur."

Het verhaal van Navid Sharifi (kleine foto) beroert sinds een week de gemoederen. De 21-jarige Afghaan woont al vijf jaar in België, spreekt Nederlands, werkt, woont samen, maar omdat zijn asielaanvraag afgewezen is, moet hij het land uit. Normaal was hij gisteren op een vliegtuig naar Kaboel gezet, maar die vlucht is geannuleerd omdat er een laatste regularisatieaanvraag ingediend is. Groen en de SP.A riepen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) op om de uitwijzing van Sharifi tegen te houden. N-VA-voorzitter Bart De Wever liet optekenen dat "het makkelijker is om iemand die perfect geïntegreerd is terug te sturen, dan illegale criminelen".

In "De zevende dag" verdedigde De Block het beleid en de werking van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Dienst Vreemdelingenzaken. "Ik heb vertrouwen in mijn administratie. Zij volgen nauwgezet alle wetten en regels en gaan niet over één nacht ijs. Ze nemen alle elementen in het dossier in overweging, ook die die niet in de pers komen. Ik doe geen uitspraken over individuele gevallen, maar de administratie heeft hier al een zestal keer een beslissing genomen, alle rechten zijn uitgeoefend. Een laatste aanvraag is in onderzoek, als daar geen belangrijke nieuwe elementen zijn, valt de beslissing eerstdaags."

De Block erkent dat er een paradox bestaat, dat iemand die perfect geïntegreerd is, uitgewezen kan worden, maar "de wetten en regels worden nu eenmaal toegepast. Bij mijn aantreden smeekte men om een coherent, consequent en menselijk asielbeleid. Dat is er gekomen, ik voer dat consciëntieus uit, en dat werpt zijn vruchten af. Zowel de meerderheid als de oppositie erkent dat. Nu krijg ik het verwijt dat ik de wetten consequent toepas."

"Ik ben geen Romeinse keizerin"

In het geval van Sharifi vragen politici en sympathisanten dat De Block haar discretionaire bevoegdheid als staatssecretaris inroept en persoonlijk beslist dat Sharifi toch kan blijven. "Over die bevoegdheid doen veel indianenverhalen de ronde. Ik kan alleen maar beslissen op basis van het dossier en de adviezen van mijn administratie. Ik kan hen slechts overrulen als ze bijvoorbeeld een element over het hoofd gezien hebben of als er een speciale verwikkeling is. Ik ben geen Romeinse keizerin, als ze zes keer nee zeggen, kan ik zomaar niet mijn duim omhoog of omlaag houden."

"Als er een verhaal in de krant komt, dan gaat men mij vragen om uitzonderingen op de wetten en regels. Ik begrijp dat, dan komen er emoties bij kijken, het gaat ook om mensen. Maar men kan mij elke week duizend keer om uitzonderingen vragen. Dat is een terugkeer naar de willekeur in het asielbeleid vroeger. De politiek nam toen persoonlijk de beslissing over wie mocht blijven en wie niet. Dat systeem was niet goed. Er zijn instanties in het leven geroepen die volgens afgesproken onafhankelijke criteria beslissen. Iedereen gelijk voor de wet."

Weinig animo voor algemeen kinderpardon

De Block ziet het voorstel van Groen over een zogenoemd algemeen kinderpardon, naar analogie met Nederland, niet zitten. Minderjarigen die hier al vijf jaar verblijven en wie wie de asielaanvraag al langer loopt, zouden volgens dat voorstel automatisch geregulariseerd worden. "Als dat erdoor komt, dan zetten we opnieuw alle vensters en deuren wagenwijd open. De mensenhandelaars, die grof geld verdienen aan mensen die naar hier willen komen, zullen in hun handen wrijven", zei De Block.

Ook SP.A-voorzitter Bruno Tobback, eerder te gast in "De zevende dag", is niet helemaal gewonnen voor het idee. "Daarmee probeer je alleen problemen achteraf op te lossen. Daarmee krijg je een discussie over de criteria: geldt het voor minderjarigen die alleen zijn binnengekomen, voor minderjarigen die met hun ouders zijn binnengekomen...?" Hij wil dat het parlement een debat voert over de criteria die worden gebruikt, zoals ze voor iedereen "verstaanbaar en duidelijk" worden.

Ook bij de N-VA vindt het voorstel geen genade. "Alle gezinnen met kinderen die hier illegaal zijn, legaliseren, zoals Groen voorstelt, dat is niet de bedoeling", zegt Kamerlid Theo Francken. "Wij zeggen wel: geef perfect geïntegreerde jongeren die hier werken de kans om te blijven."