Krijgt Mechelen een ophaaldienst voor roze vuilniszakken?

Eén jaar na de gemeenteraadsverkiezingen gaan we na wat er is gebeurd met de beloftes op ons participatief platform "De vragende partij". Sommige beloftes zijn niet meteen ingelost. Hier volgt een voorbeeld van in Mechelen. De selectie is gemaakt uit de antwoorden op een oproep aan de indieners van voorstellen. Uiteraard hebben we het alleen over projecten van de nieuwe besturen.

“Ik stel voor dat per wijk een aantal ophaalpunten voor de roze vuilniszak worden ingericht voor wie niet op het containerpark geraakt.” Met die suggestie wilde Mieke Holvoet vorig jaar de lijsttrekkers van Mechelen overtuigen werk te maken van een degelijk inzamelsysteem voor de speciale zakken voor plasticafval. Een oproep die bij de toenmalige én huidige burgemeester Bart Somers (Open VLD) niet in dovemansoren viel. Hij beloofde toen zelfs een proefproject waarbij de zakken bij de mensen thuis zouden worden opgehaald. Maakte hij die belofte ook waar?

"Enkel wie een wagen heeft, kan de zakken gebruiken"

Vuilniszakken voor restafval en blauwe PMD-zakken: iedereen kent ze wel. Mechelaars doen daar nog een kleurtje bij. Sinds enkele jaren gebruiken ze de roze vuilniszak, speciaal voor plasticafval dat niet in de PMD-zak thuishoort. Goed voor het milieu én voor de portemonnee, want in Mechelen worden de gewone vuilniszakken duur verkocht. Enig probleem: gebruikers moeten de roze zakken zelf naar het containerpark brengen en dat is niet voor iedereen even evident.

“Enkel wie een wagen heeft, kan de zakken gebruiken”, stelt Mieke Holvoet. “Bovendien heeft Mechelen slechts 2 containerparken voor 80.000 inwoners. Dat is niet werkbaar.” Daarom vraagt ze inzamelpunten op verschillende plaatsen in de stad. “Ook een ophaalsysteem zou mooi zijn. Dat hoeft niet eens elke week te gebeuren. De inhoud van de zakken kan immers niet bederven. Eén keer per maand zou al geweldig zijn.”

Al een jaar wacht Holvoet op een initiatief van het stadsbestuur om aan deze oproep gehoor te geven. Want ondanks de belofte van burgemeester Somers om een proefproject te lanceren waarbij de roze zakken maandelijks zouden worden opgehaald, moet ze haar plasticafval nog steeds zelf naar het containerpark brengen. “Een proefproject in Mechelen? Daarvan heb ik nog niks gemerkt”, zegt ze.

“Put your money where your mouth is”

De oppositiepartij SP.A is alvast gewonnen voor het idee van Holvoet. “In mei hebben we een heel concreet voorstel in de gemeenteraad gelanceerd”, zegt fractieleider Caroline Gennez. “Dat stelde dat de roze zakken overal te koop moeten zijn waar de andere soorten vuilniszakken worden verkocht. Nu zijn ze enkel in het containerpark verkrijgbaar. De stad zou ook met supermarkten kunnen onderhandelen om inzamelpunten op hun parkings in te richten. Een project in de sociale economie kan dan weer instaan voor een echte ophaaldienst.”

“Het voorstel heeft het niet gehaald. Schepen van Leefmilieu Marina De Bie (Groen) reageerde uiterst terughoudend. Volgens haar was geen vraag naar dit alles, maar dat is natuurlijk een discussie over de kip of het ei. Mochten mensen hun roze vuilniszakken vlotter kwijt kunnen, zouden ze die ook meer gaan gebruiken. Het stadsbestuur heeft al veel lippendienst bewezen, now put your money where your mouth is. Wij blijven overtuigd van het grote ecologische en economische voordeel van de roze zak en een ophaaldienst.”

“We volgen het proefproject in Bonheiden op de voet”

Een proefproject met een maandelijkse ophaalronde voor roze zakken die de factuur voor huisgezinnen kan halveren. Dat beloofde burgemeester Somers vorig jaar op de website van “De vragende partij”. “Dat proefproject loopt intussen, zij het in de buurgemeente Bonheiden”, zegt Somers. “Bonheiden en Mechelen behoren allebei tot de intercommunale IVAREM die instaat voor de afvalverwerking. De resultaten in Bonheiden zullen dan ook perfect naar onze stad vertaalbaar zijn. In deze financieel moeilijke tijden is het daarom niet aangewezen zelf een eigen, Mechels proefproject op te starten. We volgen dat in Bonheiden wel op de voet.”

“De roze zak zelf staat niet ter discussie. Wel willen we nagaan of een ophaalsysteem voor de zakken haalbaar en rendabel is. In theorie zou zo’n systeem het gebruik van de zakken moeten stimuleren. Hierdoor dalen de kosten voor de huisgezinnen omdat ze dan minder geld moeten uitgeven aan vuilniszakken voor restafval en PMD-zakken. Ook de stadskas zou er wel bij varen omdat in dat geval minder geld nodig is voor afvalverwerking. Uit het proefproject in Bonheiden zal moeten blijken of deze theorie zich ook in de praktijk omzet.”

Het voorstel dat de SP.A in het voorjaar in de gemeenteraad lanceerde, doet Somers af als “vaag” en “weinig uitgewerkt”. “Als stadsbestuur hebben we ervoor geopteerd eerst de resultaten van het proefproject in Bonheiden af te wachten vooraleer beslissingen te nemen. Ik verwacht die resultaten over enkele maanden.”