3 keer meer werklozen geactiveerd dan 10 jaar geleden

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) activeert 3 keer meer werklozen dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit de jongste editie van het Boek Sociale Zekerheid dat het Rekenhof elk jaar overmaakt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Activering betekent hier dat de uitkering van een werkloze gebruikt wordt om hem opnieuw in het arbeidscircuit te krijgen, bijvoorbeeld via een opleiding. Of als de werkloze dan werk vindt, wordt zijn uitkering een soort loonsubsidie, zodat hij goedkoper wordt voor zijn werkgever.

In 2002 was slechts 1 op de 23 werklozen in ons land opgenomen in een dergelijk systeem van activering, in 2012 was dat 1 op de 8. De uitgaven voor activering zijn meer dan verdrievoudigd: van 176,7 miljoen euro in 2002 naar 544 miljoen euro in 2012.

Het Rekenhof beveelt de RVA aan de verschillende programma's te evalueren en om bij toekomstige activeringsmaatregelen niet alleen de doelgroep maar ook duidelijke doelstellingen in verband met het aantal werknemers en de uitgaven te formuleren.