“Hoe lang nog tot de eerste aanrijding?”

Eén jaar na de gemeenteraadsverkiezingen gaan we na wat er is gebeurd met de beloftes op ons participatief platform "De vragende partij". Sommige beloftes zijn niet meteen ingelost. Hier volgt een voorbeeld van in Duffel. De selectie is gemaakt uit de antwoorden op een oproep aan de indieners van voorstellen. Uiteraard hebben we het alleen over projecten van de nieuwe besturen.

“(Sluip)verkeer doorkruist ons woonerf aan hoge snelheid. Voer verkeersremmende maatregelen door. Hoe lang nog tot de eerste aanrijding?” Met die vraag probeerde Gino Thoelen uit Duffel de lijsttrekkers in zijn gemeente vorig jaar beloftes te ontlokken om de verkeerssituatie in zijn wijk Perwijsveld veiliger te maken. Met succes want lijsttrekker voor Groen-SP.A Staf Aerts beloofde plechtig in te grijpen. Hoe ziet de situatie er nu 1 jaar later uit?

"Iedereen rijdt stevig door"

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 bleken een succes voor de lijst Groen-SP.A. Samen met de N-VA vormde ze een coalitie en zette zo burgemeester Guido De Vos en zijn partij CD&V buiten spel. Staf Aerts werd schepen van onder meer Mobiliteit en Openbare Werken voor Groen, op papier de perfect geplaatste man om onveilige verkeerssituaties in de gemeente aan te pakken.

Toch blijft Gino Thoelen een jaar later nog steeds op zijn honger zitten. “Het nieuwe gemeentebestuur heeft naar onze grieven willen luisteren. Dat is al een hele stap vooruit want het vorige bestuur had geen oren naar onze problematiek. Helaas zijn concrete maatregelen voorlopig uitgebleven.”

“Perwijsveld is een relatief nieuwe wijk. Amper 5 of 6 jaar geleden werden de gronden verkaveld. De wijk is officieel een woonerf. Dat betekent dat automobilisten er maximum 20 kilometer per uur mogen rijden. Ze moeten voorrang geven aan voetgangers en spelende kinderen. Het probleem is dat de huidige inrichting van het woonerf helemaal niet uitnodigt tot trager rijden. Integendeel: iedereen rijdt er stevig door.”

“Positief dat het gemeentebestuur is wakker geschud”

“In juni heeft schepen Aerts mij samen met enkele buurtbewoners uitgenodigd om de situatie te bespreken. Die gelegenheid grepen we tegelijk aan om hem een petitie te overhandigen met meer dan 150 handtekeningen van mensen uit de buurt die allemaal een veiliger woonomgeving wensten. We spraken af een proefproject met tijdelijke bloembakken op te zetten om zo het verkeer te vertragen. De schepen zou ook de buurtbewoners persoonlijk aanschrijven en wegmarkeringen aanbrengen.”

“Een maand later kregen we het bericht dat het proefproject niet kon doorgaan omdat bloembakken te veel parkeerplaatsen zouden innemen. Een alternatief werd niet onmiddellijk voorgesteld. Na enig aandringen zou het gemeentebestuur in september dan toch starten met een communicatiecampagne en de wegmarkeringen. Tot op vandaag blijven we daarop wachten. Het is positief dat het gemeentebestuur is wakker geschud, maar nu moet er toch wel eens iets gaan gebeuren.”

“Het gaat nauwelijks om sluipverkeer”

“Groen-SP.A kiest zeker in de woonwijken in de eerste plaats voor de verkeersveiligheid en niet voor verkeerssnelheid”, beloofde Staf Aerts vorig jaar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op de website van “De vragende partij”. “Om dit te realiseren willen we inzetten op snelheidscontroles en weginfrastructuur die lagere snelheden afdwingt. Voor Groen-SP.A is het logisch hiermee in het enige woonerf van Duffel te beginnen.”

Duidelijke taal, maar waarom zijn een jaar later nog steeds geen veranderingen in het straatbeeld te merken? “Ik erken dat op het terrein nog weinig is veranderd, maar ik ben er wel mee bezig”, verzekert Aerts in een reactie. “Eerst en vooral zijn we nagegaan waar het verkeer dat door het woonerf rijdt precies vandaan komt. Uit tellingen is gebleken dat het nauwelijks om sluipverkeer gaat. Het zijn dus vooral de bewoners zelf die zich er met de wagen verplaatsen.”

“Ik heb inderdaad met de buurtbewoners overlegd. Toen hebben we een soort stappenplan afgesproken. In eerste instantie zouden we de lokale bewoners een brief sturen om hen duidelijk te maken dat de maximum toegelaten snelheid in een woonerf 20 kilometer per uur is. Niet iedereen is hiervan immers op de hoogte. Die brief gaat een dezer dagen de deur uit. Tegelijk zullen we ook wegmarkeringen aanbrengen.”

“Ik geloof in een intensief overlegmodel met buurtbewoners”

“Dit zal het probleem misschien niet helemaal oplossen. Daarom gaan we in het voorjaar snelheidsmetingen uitvoeren om objectief vast te stellen hoe groot het probleem is. De resultaten van die metingen zullen aan de buurtbewoners worden gecommuniceerd.”

“Als dan nog actie moet worden ondernomen, kunnen we de straat die door de wijk loopt eventueel in twee knippen. Ik besef dat dit een ingrijpende maatregel is. We zullen die dan ook nooit nemen zonder eerst met de buurtbewoners te overleggen.”

“Het kan vreemd lijken dat de situatie 10 maanden nadat ik als schepen ben aangetreden nog steeds dezelfde is, maar mijn manier van aanpak vergt nu eenmaal meer tijd. Ik had meteen en zonder overleg paaltjes op de weg kunnen plaatsen om de wijk in twee te knippen. Maar ik geloof meer in een intensief overlegmodel met de bewoners.”