"Kanker kost Europese maatschappij 126 miljard per jaar"

Kanker heeft in 2009 in de 27 EU-lidstaten alles samen 126 miljard euro kosten veroorzaakt. Dat moet blijken uit een Britse studie, die niet enkel het gewicht van de kosten voor de gezondheidszorg in rekening bracht, maar ook de kosten als gevolg van afwezigheid, invaliditeit en de tijd die familie en vrienden aan de zieke spendeerden.
BELGA/LALMAND

Onderzoekers van de universiteit van Oxford hebben voor het eerst geprobeerd de volledige economische kosten van kanker in de Europese Unie te becijferen. "Voor de kwantificering van het economisch gewicht van kanker in de EU is niet enkel een schatting van de kosten voor de gezondheidszorg nodig, maar ook een raming van de gemiste opbrengst door de onmogelijkheid om te werken (invaliditeit of vroegtijdig overlijden) en door de gratis zorgverstrekking door de naasten van de patiënten", leggen de vorsers uit in The Lancet.

Hun schatting heeft betrekking op 2009. Dat is het meest recente jaar waarvoor volledige cijfers beschikbaar waren. Ze baseerden zich op 150 uiteenlopende bronnen. De onderzoekers kwamen uit op 126 miljard euro voor de 27 EU-lidstaten, waarvan 51 miljard euro betrekking heeft op de gezondheidskosten in de strikte zin van het woord. Dat bedrag komt overigens neer op 4 procent van de totale gezondheidsuitgaven in de Europese Unie.

"Zestig procent van de economische last slaat op uitgaven buiten de gezondheidszorg, met voor bijna 43 miljard euro aan productiviteitsverlies als gevolg van vroegtijdige overlijdens", luidt het. De 83 miljoen dagen arbeidsongeschiktheid wegens ziekteverlof of wegens de onmogelijkheid te werken als gevolg van kanker, raamt de studie op 9,43 miljard euro. Voorts komt het onderzoek uit op zowat 3 miljard uren "verzorging" door vrienden en familie, waar een bedrag van 23,2 miljard euro op wordt gekleefd.

Van de 51 miljard euro aan gezondheidskosten wegen de ziekenhuisuitgaven met 28,4 miljard euro het zwaarst, voor de kosten voor geneesmiddelen (13,6 miljard euro).