Armoede in Wallonië een stuk hoger dan in Vlaanderen

De armoede in Wallonië ligt een stuk hoger dan in Vlaanderen. Volgens een studie van het Waalse bureau voor de statistiek IWEPS kan 38 procent van de Walen een onverwachte uitgave van 1.000 euro niet aan. Ook kinderarmoede is een groot probleem.

Globaal genomen leeft 15,3 procent van de Belgen onder de armoederisicodrempel. Dat betekent dat ze leven van een netto-inkomen van maximaal 1.000 euro voor een alleenstaande, of ten hoogste 2.100 euro voor een gezin met twee ouders en twee kinderen.

De regionale verschillen zijn wel groot: Vlaanderen zit bij de "rijkere" landen in Europa, terwijl Wallonië het armoedeniveau van Polen, Portugal of Letland bereikt. De armoedegraad in Brussel ligt hoger dan die van de armste Europese landen.

In Wallonië kan 38 procent van de bevolking geen onverwachte uitgave van 1.000 euro aan. Tien procent van de Walen kan geen verwarming betalen, zes procent kan zich geen twee gezonde maaltijden per dag veroorloven.

Ook de kinderarmoede is hoog in Wallonië. In Vlaanderen is 21 procent van de armen een kind, in Wallonië zijn kinderen goed voor 28 procent van de armen. Vooral eenoudergezinnen zijn kwetsbaar: de helft van de eenoudergezinnen belandt in de armoede.