Dochter Oulematou heeft recht op 3.267 euro per jaar

De dochter van de vermoorde kinderoppas Oulematou Niangadou (foto) heeft recht op een schadevergoeding van 3.267 euro per jaar. Dat heeft het arbeidshof in Antwerpen beslist. Het Fonds voor Arbeidsongevallen zal het geld terugvorderen bij de ouders van Luna, het kind voor wie Oulematou zorgde en met wie ze samen werd doodgeschoten door Hans Van Themsche zeven jaar geleden.

Oulematou was op 11 mei 2006 met Luna gaan wandelen toen Hans Van Themsche hun pad kruiste en hen doodschoot. Hij koos haar uit vanwege haar huidskleur. Omdat Van Themsche financieel onvermogend is, klopten de nabestaanden van Oulematou aan bij het Fonds voor Arbeidsongevallen om een schadevergoeding te krijgen voor haar dochter Bintou, die 6 jaar was op het moment van de feiten.

Het Fonds betwistte dat het om een arbeidsongeval ging, maar kreeg vorig jaar ongelijk van het arbeidshof. Daarna wierp het Fonds op dat Oulematou geen kinderoppas was, omdat ze daar geen opleiding voor gevolgd had en ook huishoudelijke taken verrichtte. Het Fonds meende dat ze eerder een dienstbode was, waardoor het Bintou jaarlijks "slechts" 2.482 euro zou moeten uitbetalen.

Op basis van de verklaring die de moeder van Luna aflegde bij de inspectie van het Fonds, oordeelde het arbeidshof dat de zorg van Luna Oulematous hoofdtaak was en de kleine huishoudelijke taken bijzaak waren. Daardoor ligt de vergoeding dus hoger. Het Fonds moet Bintou, die intussen 13 is, bijgevolg nu al 22.875 euro betalen plus intresten voor de periode sinds de feiten. Daar komt vanaf nu jaarlijks 3.267,89 euro bij tot haar 18e verjaardag of tot ze haar eventuele verdere studies beëindigd heeft.

Het totaalbedrag zou, met de gerechtelijke intresten erbij, zelfs oplopen tot 50.000 à 60.000 euro. Het Fonds zal dat geld terugvorderen bij de ouders van Luna, die niet verzekerd waren tegen arbeidsongevallen. "Het is wettelijk verplicht die uitgaven terug te vorderen bij de werkgever die niet verzekerd was", zegt jurist Pierre Pots. De ouders van Luna kunnen wel nog een gedeeltelijke kwijtschelding van het bedrag vragen.