Maleisië: Allah enkel voor islamieten

In Maleisië heeft een hof van beroep het verbod bevestigd op het gebruik van de term "Allah" om te verwijzen naar God in niet-islamitische religies. Het hof verwierp de stelling van een aantal christenen dat het verbod hun religieuze rechten schendt.
AP2013
Voor het gerechtsgebouw betoogden islamitische militanten voor het verbod..

"Allah" is het Arabische woord voor God en het wordt doorgaans in het Maleis gebruikt om te verwijzen naar God. Maar de Maleisische regering houdt vol dat Allah uitsluitend gebruikt mag worden door moslims. De regering zegt dat gebruik van het woord door anderen de moslims in de war zou kunnen brengen en gebruikt zou kunnen worden om hen te bekeren.

De uitspraak van het hof van beroep draait de beslissing van een lagere rechtbank terug, die zich vier jaar geleden tegen het verbod van de regering uitsprak. Dat leidde toen tot een golf van brandstichtingen en vandalisme in kerken en andere gebedshuizen.

De rechtszaak kwam er omdat de rooms-katholieke kerk in Maleisië Allah wil gebruiken in haar weekblad. Een woordvoerder voor de katholieke kerk ontkende dat er pogingen ondernomen worden om moslims te bekeren en hij zei dat het verbod van de regering onredelijk is omdat christenen die Maleis spreken, al lang Allah gebruiken in hun bijbels, literatuur en gezangen.

De voorzitter van het hof van beroep zei echter dat het gebruik van de term Allah "geen integraal deel uitmaakt van het geloof en de praktijk van het christendom". Hij oordeelde ook dat het verbod geen schending inhoudt van de grondwettelijke rechten en vroeg zich af waarom het katholieke weekblad absoluut Allah wil gebruiken.

De uitgever van het katholieke weekblad betreurde de uitspraak en zei dat hij in beroep zal gaan bij het Federale Hof, de hoogste rechtbank in Maleisië. "We zijn erg teleurgesteld en verbijsterd", zo zei hij. "Dit is niet realistisch. Het is een stap terug in de evolutie van de wetgeving met betrekking tot de fundamentele vrijheid van de religieuze minderheden."

De christelijke, hindoeïstische en boeddhistische minderheden in Maleisië klagen er al lang over dat de regering hun grondwettelijk recht om vrij hun geloof te beleven inperkt. De regering ontkent dat.

AP2010

Staatsgodsdienst

De Maleisische grondwet garandeert godsdienstvrijheid, maar de islam is wel de staatsgodsdienst en de grondwet beschouwt alle etnische Maleisiërs als islamieten. 61 procent van de Maleisiërs is islamiet, het grootste deel van hen zijn soennieten. Bijna 20 procent van de bevolking is boeddhist en 9 procent is christen. Hindoes maken iets meer dan 6 procent van de bevolking uit, zo'n twee procent hangt Chinese religies aan en nog eens twee procent had een ander geloof, gaf geen informatie of was niet gelovig.

De moslims zijn verplicht om de uitspraken van shariarechtbanken te volgen in zaken die het geloof aanbelangen. Dat gaat onder meer om het huwelijk, erfenissen, echtscheiding, afvalligheid, bekering en voogdij over de kinderen.  

Meest gelezen