Wat zijn redenen om niets te geven voor Syrië?

Wantrouwen en pessimisme zijn de belangrijkste redenen om geen gift te doen voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête van het Consortium 12-12, in de aanloop naar een nieuwe campagne komend weekend. Amper 4 procent van de Belgen heeft al geld gestort.

Het Consortium lanceerde in april een eerste oproep voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië, maar haalde tot nu toe amper 2,4 miljoen van de benodigde 7 miljoen euro op. Ter vergelijking: de actie na de aardbeving in Haïti in 2010 bracht 24 miljoen euro op. Het Consortium liet daarom een enquête uitvoeren, om na te gaan wat de oorzaken zijn van de zwakke respons.

Uit de enquête komt eerst en vooral naar voor dat maar 4 procent van de Belgen al een gift deed voor Syrië. In de toekomst zou bovendien ongeveer twee op de drie zeker of waarschijnlijk niets geven.

De bevraagden gaven in de eerste plaats aan dat ze geen gift doen vanwege een gebrek aan vertrouwen in de bestedingen en pessimisme (25,7 procent), wegens budgettaire redenen (20,5 procent) of omdat ze vinden dat eerst de problemen in eigen land moeten aangepakt worden (17 procent). Angst voor extremisme (1,3 procent) of voor misbruik van hulp door gewapende strijders (3,2 procent) daarentegen zijn veel minder een obstakel.

Meer concreet werd bij Nederlandstaligen wantrouwen en pessimisme het vaakst genoemd (32,5 procent). Bij Franstaligen wogen budgettaire redenen meer door (26,2 procent). Wie "zeker" of "waarschijnlijk wel" bereid was een gift te doen bleek bovendien vaker jong, vrouwelijk of Nederlandstalig. De bereidheid om te geven was het laagst in Brussel (nog geen twee op de tien).

De resultaten stemmen Erik Todts, voorzitter van Consortium 12-12, enigszins hoopvol. "Fundamentalisme weegt minder door dan we dachten", zei hij op een persconferentie. "We zien dus dat de crisis op andere crisissen gelijkt en dat stelt ons gerust. Ook bij watersnood in Pakistan in 2010 kwam de steun maar traag op gang. Maar het zal moeilijk blijven."

Het Consortium 12-12 start alvast komend weekend met de nieuwe campagne "Syrië kan niet wachten". Een tiental bekende Belgen, onder wie Axelle Red, Daan Stuyven en Bert Kruismans, zullen daarbij in een reclamespot aangeven waarom zij wél een gift doen.

Het onderzoek werd in de laatste week van september uitgevoerd bij een duizendtal Belgen.

Wie Syrië wil steunen, kan dat op rekening BE19 0000 0000 1212 of via website www.1212.be.