"Als Nederlandstalige brief er niet komt, ga ik niet"

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) heeft een boze brief geschreven aan zijn Brusselse collega Françoise Dupuis (PS). Die heeft namelijk de uitnodigingen voor de jaarlijkse vergadering van de voorzitters van de regionale wetgevende parlementen in Europa, enkel in het Engels en het Frans en dus niet in het Nederlands rondgestuurd. "Ik heb een rechtzetting gevraagd. Als die rechtzetting er niet komt, ga ik niet naar die vergadering. Zo simpel is het", aldus Peumans.

De discussie draait rond de uitnodigingen voor de CALRE-vergadering (Conférence des présidents des assemblées législatives régionales européennes). Dat is een jaarlijkse vergadering van de voorzitters van de regionale wetgevende parlementen in Europa. Er zijn bijna 80 CALRE-leden uit acht Europese landen, waaronder België.

Dit jaar berust het voorzitterschap bij Brussels Parlementsvoorzitter Françoise Dupuis (PS). Binnenkort vindt in Brussel de jaarlijkse CALRE-vergadering plaats. Brussels parlementsvoorzitter Françoise Dupuis stuurde daarvoor de nodige uitnodigingen en documenten rond.

Maar ze deed dat enkel in het Engels en het Frans. En dat kan voor Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans niet door de beugel. Hij liet zijn kabinetschef een mail sturen om te protesteren. Die mail bleef echter onbeantwoord. Daarop kroop Peumans zelf in de pen voor een officiële brief aan zijn Brusselse collega. Dat er geen uitnodiging in het Nederlands is verstuurd, is volgens de brief van Peumans een "grove belediging", niet alleen voor het Vlaams Parlement, maar ook voor de Nederlandstalige verkozenen in het Brussels parlement.

"De Grondwet voorziet toch dat het Brussels Gewest tweetalig is. Ik heb inderdaad aangedrongen op een rechtzetting. Komt die er niet, dan ga ik niet naar die vergadering", legt Peumans uit aan Belga.

In het Vlaams Parlement zou afgesproken zijn dat Peumans in dat geval zou vervangen worden door ondervoorzitter Veerle Heeren. De "tactiek van de lege stoel" zou voor sommigen namelijk een stap te ver zijn geweest. Tegelijk is afgesproken dat de kwestie zal worden aangekaart op het volgende overleg van de deelstaatparlementen van ons land.