"België gaat al uiterst omzichtig te werk"

Dirk Van Den Bulck, de commissaris-generaal voor de vluchtelingen, ziet geen reden om het beleid te veranderen na de moord op een afgewezen asielzoeker in Afghanistan. "België gaat al uiterst omzichtig te werk", zegt hij. Bovendien is er nog geen duidelijkheid over de omstandigheden waarin de man om het leven is gekomen.
Dirk Van Den Bulck verdedigt het gevoerde beleid.

Volgens de advocate van de Afghaanse asielzoeker is de man vermoord door de taliban. Ze legt de verantwoordelijkheid voor zijn dood bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) en zegt dat er eventueel een procedure tegen de Belgische staat opgestart zal worden. In alle geval vraagt het advocatencollectief Progress Lawyers Network nu een stop op het terugsturen van asielzoekers naar landen in oorlog, dus ook naar Afghanistan.

Van Den Bulck benadrukt dat het gaat om iemand die op vrijwillige basis is teruggekeerd, nadat zijn pogingen om een verblijfsvergunning aan te vragen op niets waren uitgedraaid. Bovendien is er helemaal geen duidelijkheid over de moord, zo luidt het. "De omstandigheden waarin hij is overleden, zijn mij totaal onbekend. Dit kan ook te maken hebben met feiten die gebeurd zijn na zijn terugkeer en die misschien niets te maken hebben met zaken die hij vroeger opgeworpen heeft als asielzoeker."

Volgens Van Den Bulck is er dan ook geen reden om het beleid te wijzigen. "Het beleid inzake Afghanistan is gebaseerd op een zeer grondige studie van de situatie ter plaatse, rekening houdend met informatie van ngo’s en adviezen van allerlei internationale organisaties. Nergens wordt vanuit die hoek gepleit voor het per definitie toekennen van een vluchtelingenstatuut aan Afghanen."

Dat ons land te streng zou zijn voor vluchtelingen uit Afghanistan, klopt niet, zegt de commisaris-generaal. "België is al uiterst omzichtig en we zijn al zeer ruim, veel ruimer dan andere landen. Elk dossier wordt individueel zeer grondig onderzocht." Ook mensen uit de regio rond Kaboel, die beschouwd wordt als veilig, kunnen in bepaalde omstandigheden een statuut krijgen, benadrukt Van Den Bulck.

Hij vindt een algemene stop op het terugsturen van mensen naar landen in oorlog dan ook geen goed idee. "We moeten de situatie in al die landen beoordelen op basis van de reële situatie op het terrein en niet vlug zomaar enkele principes naar voren schuiven. De situatie in Syrië is anders dan die in Afghanistan."