"N-VA moet vanuit Brussel niet dicteren wat lokaal moet gebeuren"

In Turnhout stappen in de nasleep van de lokale politieke crisis van de voorbije maanden 6 van de 11 leden van de N-VA-fractie in de gemeenteraad uit de partij. Dat zeggen ze in een gezamenlijk persbericht.

De zes kwamen naar eigen zeggen tot die beslissing nadat de nationale partijraad dit weekend had laten weten dat 3 onder hen niet langer N-VA-lid konden blijven omdat ze bepaalde afspraken met de partijtop niet zouden hebben nageleefd. "Voor wie zijn afspraken niet nakomt, is er geen plaats in de N-VA", klonk het bij de N-VA-top.

"N-VA nationaal moet toch echt gaan beseffen dat men vanuit Brussel niet kan dicteren wat er in de gemeenten moet gebeuren", stellen de zes in hun mededeling. "De band tussen Brussel en het lokale beleid is er niet en zal er ook nooit zijn als men de partijwerking niet aanpast aan wat de man in de stad of in het dorp voelt of denkt."

De ex-leden willen nu "constructief oppositie voeren" in Turnhout op basis van het programma dat ze voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mee uitschreven.