Gerecht in Brussel voert onderzoek naar HSBC

Het parket in Brussel voert een onderzoek naar de Britse bank HSBC, meer bepaald naar een afdeling in Zwitserland, en naar een 20-tal van haar klanten in België. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij klanten van de bank in Brussel en in Antwerpen.

Een aantal diamantairs zou rekeningen hebben bij HSBC in Zwitserland, om belastingen te ontduiken. "We vermoeden dat de HSBC Private Bank Zwitserland haar Belgische klanten benaderd heeft en gezegd heeft: wij kunnen jullie een oplossing bieden om aan de belastingen op jullie spaargelden te ontkomen", legt woordvoerster Ine Van Wymersch uit. "Wij vermoeden dat de bank het voorstel gedaan heeft om het spaargeld onder te brengen in buitenlandse offshore-constructies en niet op Zwitserse bankrekeningen."

Door de constructies die de bank zou hebben opgezet, zou de Belgische staat voor vele miljarden zijn opgelicht. Sinds een Europese richtlijn van 2003 en een bilateraal akkoord tussen de Europese Unie en Zwitserland zijn de inkomsten op spaargeld die verkregen werden in Zwitserland door Belgische belastingplichtigen, onderworpen aan een belasting van 15 procent. In 2011 werd die belastingsvoet zelfs verhoogd tot 35 procent.

Het Belgische gerecht kwam de fraude op het spoor toen de Franse autoriteiten in juli 2010 een cd-rom overhandigden met gegevens over bankrekeningen van Belgische inwoners bij de HSBC Private Bank Genève. Het Franse gerecht had bij een huiszoeking bij Hervé Falciani in januari 2009 127.000 gestolen bankgegevens gevonden. Die waren in 2006 en 2007 gekopieerd bij de bank HSBC in Genève in Zwitserland.

Bij de klanten die in dit dossier opduiken, zouden zowel mensen zijn die al een regularisatie ondertekenden met de fiscus als klanten die nooit melding maakten van hun tegoeden in het buitenland. Over de resultaten van de huiszoekingen is voorlopig nog niets bekendgemaakt.

HSBC, een van de grootste banken ter wereld, riskeert vervolgd te worden als criminele organisatie, voor zware en georganiseerde fiscale fraude, witwassen en andere financiële misdrijven.