Het Franse parlement hervormt de pensioenwet

In Frankrijk heeft het parlement de nieuwe pensioenwet goedgekeurd. Er moeten langer bijdragen betaald worden om een volledig pensioen te krijgen, maar de officiële pensioenleeftijd blijft op 62 jaar.
AP2013
Ook nu was er protest tegen de hervorming.

In een eerste lezing stemden 270 afgevaardigden voor de hervorming, 249 stemden tegen.

Voor het parlementsgebouw protesteerden duizenden mensen tegen de plannen. Zij zien er vooral een verlenging van de werktijd in. Zo zal de loopbaan in 2035 minimaal 43 jaar moeten bedragen om een volledig pensioen te kunnen krijgen. Nu moet een Fransman daarvoor minstens 41,5 jaar gewerkt hebben en bijdragen betaald hebben.

Het gaat om de vijfde pensioenhervorming in twintig jaar. Hoewel het merendeel van de Franse bevolking niet achter de nieuwe hervorming staat, is de ontevredenheid niet zo groot als bij de hervorming die de toenmalige president Nicolas Sarkozy in 2010 voorstelde. Aan de protesten en stakingen namen toen miljoenen mensen deel. Volgens economen zijn de maatregelen in de pensioenhervorming zo onbetekenend en worden ze zo ver vooruitgeschoven in de toekomst, dat men nauwelijks over een hervorming kan spreken.

De hervorming gaat nu naar de Senaat.