Kinderarmoedefonds wil iedereen betrekken bij strijd

Het Vlaamse Kinderarmoedefonds is vandaag uit de startblokken geschoten. Het fonds wil iedereen betrekken bij de strijd tegen kinderarmoede en zal vernieuwende en langdurige projecten in de strijd tegen kinderarmoede ondersteunen. "We willen een brede maatschappelijke mobilisatie realiseren en zo strijden tegen een van de grootste onrechten in onze samenleving", zegt Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten, initiatiefneemster van het fonds.

In Vlaanderen groeit 1 op de 10 kinderen op in een kansarm gezin. Concreet gaat het om zo'n 130.000 kinderen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die opgroeien in armoede niet alleen ontwikkelingskansen missen, maar het later vaak ook moeilijker krijgen op het vlak van werk, huisvesting, gezondheid, enzovoort.

"Het is een maatschappelijk onrecht. We verspillen een hoop talent en kinderen krijgen niet het geluk waar ze recht op hebben", aldus minister Lieten.

De Vlaamse regering werkte al een actieplan Kinderarmoede uit en steunt ook lokale projecten. Maar om het brede publiek te betrekken bij de strijd tegen kinderarmoede wordt nu het Kinderarmoedefonds opgericht. Burgers, organisaties, ondernemingen en overheden worden opgeroepen om het fonds te steunen. Dat kan op het rekeningnummer BE39 7333 0000 0519.

Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS) en krijgt de steun van het Netwerk tegen Armoede, de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), de vzw Kindergeluk en verzekeraar Ethias. Ook alle Vlaamse mediabedrijven steunen de lancering van het fonds. Professor Peter Adriaenssens is voorzitter.

Het fonds start met een kapitaal van 385.000 euro, maar de Koning Boudewijnstichting hoopt via de open oproep nog aanvullende middelen te vinden. "De ambities zijn groot, maar het is moeilijk een cijfer te noemen", zegt Gerrit Rauws van de KBS.

Meer info is terug te vinden op www.kinderarmoedefonds.be.