Veiligheidskorps hervat werk in Justitiepaleis

Het Veiligheidskorps, dat instaat voor de veiligheid in het Justitiepaleis in Brussel, gaat opnieuw aan het werk. Ze hadden vorige week het werk neergelegd na een incident met de politie. Er was al langer ongenoegen over de samenwerking tussen de politie en het veiligheidspersoneel in het Justitiepaleis. Maar er is nu een oplossing gevonden.

Het Veiligheidskorps heeft vanmorgen het verzoeningsvoorstel aanvaard dat uitgewerkt was door de Brusselse lokale politie en het directoraat-generaal Strafinrichtingen. Het Veiligheidskorps gaat dan ook meteen opnieuw aan de slag in het Justitiepaleis, meldt Laurent Sempot, de woordvoerder van het Gevangeniswezen. Over de inhoud van het akkoord wordt voorlopig weinig gezegd, enkel dat de samenwerking tussen de politie en het Veiligheidskorps binnen het paleis herbekeken wordt.

"Er is afgesproken dat er een interne reorganisatie komt van de operationele werking", zegt Sempot. "Dat betekent een herverdeling en een verduidelijking van de taken van beide korpsen. Een aantal details van het akkoord zullen nog voort moeten worden besproken met de politie maar het akkoord zoals het nu voorligt, zou verdere incidenten in de toekomst moeten vermijden. Het akkoord zal ook nog worden geëvalueerd en waar nodig, bijgestuurd."

Het Veiligheidskorps had vorige week dinsdagavond het werk neergelegd na de arrestatie van een van haar leden door de Brusselse lokale politie en had sindsdien geweigerd nog aan de slag te gaan in het justitiepaleis, omdat de relatie met de Brusselse politie al maandenlang problematisch was.