"Sociaaleconomische herstelregering is al 2 jaar bezig"

Premier Elio Di Rupo (PS) heeft tijdens het debat over zijn regeerverklaring in de Kamer sterk uitgehaald naar de oppositie. De N-VA verwijt Di Rupo onder meer dat de begrotingsinspanningen en de relancemaatregelen niet ver genoeg gaan. Volgens N-VA-fractieleider Jan Jambon schuift de regering-Di Rupo de echte begrotingsplannen immers door naar de volgende regering. "Maar de sociaal-economische herstelregering waar jullie om vragen, die is al twee jaar bezig", antwoordde Di Rupo.

N-VA-fractieleider Jan Jambon (foto in tekst) trok in de Kamer vooral het begrotingswerk van de regering-Di Rupo in twijfel. Dat het tekort nog steeds 9 miljard euro bedraagt, doet hem besluiten dat nauwelijks een derde van de weg naar een evenwicht is afgelegd. De volgende regering krijgt dus nog een hele inspanning op haar bord. "Een dergelijke doorschuifoperatie is inderdaad nog nooit gezien", klonk het fors.

Daarnaast haalde Jambon ook opnieuw uit naar de "waslijst van maatregeltjes allerhande", zonder dat de problemen of uitdagingen volgens hem ook fundamenteel worden aangepakt of duurzaam worden opgelost.

"Voor mij is het nu meer dan duidelijk wat uw Belgisch recept is", besloot Jambon. "Wanneer ik uw maatregelen analyseer, wanneer ik de resultaten afzet tegenover de echte problemen, dan wil uw Belgisch recept doodeenvoudig zeggen: luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden."

Premier Di Rupo trok op zijn beurt sterk van leer tegen de N-VA, die na de verkiezingen volop wil inzetten op een sociaaleconomische herstelregering. "Wij wachten niet tot 2014 om van het sociaaleconomische een prioriteit te maken", merkte hij fijntjes op. "De sociaaleconomische herstelregering waar jullie om vragen, is al twee jaar bezig."

"Regering heeft wel degelijk knopen doorgehakt"

Open VLD-fractieleider Patrick Dewael hekelde vooral het negativisme van de N-VA. "Erken toch dat er een positieve evolutie in zit", kaatste hij de bal terug. "Van malcontentement heeft men nog nooit een betere samenleving gecreëerd."

De meerderheidspartijen erkennen wel dat niet alles rozengeur en maneschijn is. Zo wil CD&V dat de regering snel werk maakt van de aanpassing van de wet uit 1996, die de loonkostenhandicap met de buurlanden moet wegwerken. "Wie het dossier van de wet-'96 blokkeert, bewijst onze bedrijven en werknemers geen dienst", aldus fractieleider Raf Terwingen (foto in tekst).

Toch heeft deze regering volgens Terwingen wel degelijk knopen doorgehakt en resultaten geboekt, en dat in nauwelijks twee jaar tijd. Bovendien is de begroting weer op koers gebracht "zonder echt te raken aan de koopkracht van de gezinnen", onderstreepte hij.

Die boodschap stond ook centraal bij coalitiepartner SP.A. "Wij passen voor een blinde, asociale besparingsdrift", zei Karin Temmerman. Dat België zich niet kapot bespaarde, was volgens haar "een bewuste keuze waarvan we nu en in de toekomst de vruchten zullen plukken".

Groen-parlementslid Wouter De Vriendt (foto in tekst) wees er echter fijntjes op dat een op de zeven Belgen moeite heeft om rond te komen en dat "de werkloosheidsuitkeringen onder de armoedegrens geduwd zijn".

Vlaams Belang hoopt dan weer "vurig" dat ze intussen de laatste regeerverklaring ooit gehoord heeft van Di Rupo. Het jongste werkstuk bewees voor fractieleidster Barbara Pas immers "nog maar eens dat sociaaleconomisch herstel niet kan in het kader van Belgische relance".