Centrum Gelijke Kansen buigt zich over radiospot GAIA

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) gaat zich over het radiospotje van GAIA buigen, waarin onverdoofde slachting wordt verteld vanuit het standpunt van een schaap. De Franstalige minister van Gelijke Kansen Fadila Laanan stelt mogelijke gerechtelijke stappen in het vooruitzicht, hoewel de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) al heeft geoordeeld dat de spot geen racistische of denigrerende uitlatingen bevat.

De radiospot veroorzaakt vooral in Franstalig België commotie. Er wordt aanstoot genomen aan het verhaal van het schaap, dat zou gebaseerd zijn op de deportatie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De spot zou ook stigmatiserend zijn voor de moslimgemeenschap.

Minister van Gelijke Kansen Fadila Laanan werd woensdag ondervraagd over de campagne door parlementsleden Jean-François Istasse (PS) en Julie De Groote (cdH). Volgens Laanan is de campagne inderdaad stigmatiserend voor de Joodse gemeenschap en de moslims en ze haalde voor het halfrond de mogelijkheid van gerechtelijke stappen aan. Eerst wordt echter advies ingewonnen bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

De Jury voor Ethische Praktijken (JEP) heeft zich woensdag al uitgesproken over het spotje. Ze oordeelt dat het geen racistische of denigrerende uitlatingen bevat. Het orgaan is wel van mening "dat deze campagne choquerend kan zijn voor een deel van het publiek, dat het risico loopt een verband te leggen met de deportaties en uitroeiingen van bepaalde etnische groepen". De JEP heeft een "advies van voorbehoud" geformuleerd, dat "een beroep doet op de verantwoordelijkheid van de adverteerder".

GAIA zelf reageert verbouwereerd op de hetze. "Het enige dat wij gedaan hebben, is het verhaal vertellen vanuit het standpunt van een schaap", zegt directeur Ann De Greef. "Meer moet je daar niet achter zoeken. De spot is bovendien volledig gericht op de politici, want de publieke opinie is het al met ons eens".

In "Reyers Laat reageerde ook GAIA-frontman Michel Vandenbosch, herstellend van een hersenbloeding, op de hetze. Hij sluit zich helemaal aan bij Ann De Greef. "De spot zet mensen aan om zich te verplaatsen in de huid van een schaap dat een lijdensweg ondergaat. Verder doet het Centrum maar wat het niet laten kan. Onze enige oprechte bezorgdheid is het welzijn van dieren. Dat weten de meeste moslims ook."