Kwart van geconventioneerde specialisten rekent te veel aan

Bijna een kwart van de geconventioneerde specialisten rekent de patiënt te veel aan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Christelijke Mutualiteiten (CM). Gemiddeld betaalt de patiënt er 9 euro extra.

Artsen en ziekenfondsen spreken om de één à twee jaar een conventie af waarin ze dokterstarieven vastleggen. Geconventioneerde artsen volgen die tarieven en krijgen daar een bedrag voor om te investeren in een verzekering voor pensioen, overlijden en invaliditeit. Niet-geconventioneerde artsen mogen supplementen vragen.

Uit het onderzoek van de Christelijke Mutualiteiten blijkt echter dat 23 procent van de volledig geconventioneerde specialisten meer aanrekent dan afgesproken. Gemiddeld betaalt de patiënt er 9 euro extra. Niet-geconventioneerde specialisten volgden in 45 procent van de consultaties het officiële tarief, hoewel ze dat niet moesten. De patiënt betaalde bij hen gemiddeld 13,5 euro extra als supplementen aangerekend worden.

De CM wil nu samen met de artsensyndicaten nagaan hoe geconventioneerde specialisten die de conventie niet naleven, aangepakt kunnen worden. Het ziekenfonds pleit bovendien voor meer transparantie. 80 procent van de respondenten wist immers niet of hun arts geconventioneerd is of niet.