Rudi Vervoort trots op "kolossaal werk" Brusselse regering

Tijdens de eerste 162 dagen onder zijn leiding heeft de Brusselse regering van Rudi Vervoort (PS), die Charles Picqué is opgevolgd, "kolossaal werk" verricht. Dat heeft Vervoort gezegd in zijn beleidsverklaring tijdens de opening van het nieuwe politieke jaar in het Brussels Parlement. Om alle beslissingen ook effectief uitgevoerd te krijgen, zal de regering tot het einde van de legislatuur keihard blijven doorwerken, benadrukte Vervoort.

Vervoort bracht onder meer de definitieve goedkeuring in herinnering van het nieuwe gewestelijk bestemmingsplan, als antwoord op de veranderende demografie, het nieuwe parkeeragentschap parking.brussels, het akkoord over een 4G-netwerk voor de hoofdstad en de aanwerving van 60 voltijdse werknemers bij het agentschap Net Brussel.

Vervoort benadrukte ook de "sterke keuzes" die zijn regering heeft gemaakt op het vlak van huisvesting en de tewerkstelling van jongeren.

Tegen het einde van het jaar wil Vervoort ook klaarheid scheppen in de manier waarop Brussel zal omgaan met de nieuwe bevoegdheden die het na de zesde staatshervorming zal krijgen.