Te weinig Belgen kunnen reanimeren

Te weinig Belgen kunnen reanimeren. Dat meldt de Belgische reanimatieraad naar aanleiding van de Europese "Restart a heart day". Nochtans kunnen eenvoudige reanimatietechnieken de overlevingskansen bij een hartaanval met de helft verhogen.

Elk jaar krijgen ongeveer 400.000 Europeanen een hartstilstand. Slechts 1 op de 10 overleeft dat. Het onmiddellijk opstarten van een hartmassage kan volgens de Belgische reanimatieraad de overlevingskansen verdubbelen. "We zijn er zeker van dat, indien er meer opgeleide personen zijn (bijvoorbeeld in luchthavens, sportzalen, hotels ...) en er meer Automatische Externe Defibrillators (AED’s) beschikbaar zijn op strategische plaatsen, 50% van de overlijdens door hartstilstand effectief kan worden vermeden", klinkt het in een persbericht.

De Belgische reanimatieraad benadrukt dat u niets verkeerd kunt doen door een hartmassage te starten. "Niets doen zou pas verkeerd zijn", klinkt het. "Een hartmassage uitvoeren, is gemakkelijker dan gedacht en er worden mensenleven mee gered. Zelfs een lichte stijging van het aantal personen die durven reanimeren, kan al heel wat levens redden."

"EHBO moet worden verplicht op school"

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) pleit ervoor om EHBO verplicht te maken op school. "Een goede basisopleiding in het onderwijs moet ertoe bijdragen dat mensen doelgerichter kunnen handelen wanneer noodsituaties zich voordoen", stelt hij in een persbericht.

In heel wat opleidingen wordt al aandacht besteed aan EHBO, maar "de resultaten zijn onvoldoende", aldus De Gucht (foto links). Hij wil dat het Rode Kruis Vlaanderen een partner wordt bij de organisatie van EHBO op school.

"Zo heeft Vlaanderen de garantie dat elke jongere die de schoolbanken verlaat, de nodige kennis en vaardigheden heeft met betrekking tot handelen in noodsituaties. De bredere kennis en vaardigheden in EHBO zou de overlevingskansen in België aanzienlijk verhogen", aldus De Gucht. Uit cijfers blijkt dat de overlevingskans na een hartaanval in België 6% bedraagt, daar in Nederland de overlevingskans 60% is.

Vorige week is zijn voorstel al besproken in de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen in het Vlaams Parlement. Alle partijen toonden zich bereid "tot gesprekken om tot een krachtdadige oplossing te komen".

Hoe iemand reanimeren?

Iemand zijn of haar leven redden, kan in vier eenvoudige stappen:

1. Verwittig de hulpdiensten: Buig het hoofd van het slachtoffer naar achter, til de kin omhoog en controleer de ademhaling. Bel 112, vertel dat het slachtoffer niet ademt en dat de reanimatie is opgestart.

2. Hartmassage: Plaats de hiel van uw hand op het midden van de borstkas. Plaats uw andere hand bovenop de eerste, haak de vingers in elkaar. Druk de borstkas krachtig in op het ritme van "Stayin' Alive" van de Bee Gees's (minimum 100/min). Blijf dit doen tot de hulpdiensten er zijn.

Als u kunt beademen geef dan 2 beademingen om de 30 borstcompressies. Geef anders borstcompressies zonder onderbreking. Druk zo hard u kunt, u kunt niets verkeerd doen!

Wissel indien mogelijk om de twee minuten af met een andere redder.

3. Schok: Als er een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig is. Laat een andere omstander die halen. Als hij er is, zet hem onmiddellijk aan en volg de instructies.

4. Glimlach: Als de hulpdiensten ter plaatse zijn, ga door tot ze vertellen dat u mag stoppen. Glimlach, u hebt net een leven gered.