Vanaf 1 januari 2014 geen gratis bussen meer in Hasselt

Er is eindelijk een datum geprikt om de gratis busdiensten in Hasselt stop te zetten. Vanaf 1 januari 2014 kunnen alleen jongeren onder 19 jaar en 65-plussers nog gratis op de bus. Dat is een gevolg van een beslissing van het Hasseltse schepencollege om de subsidies stop te zetten.

In april dit jaar had het Hasseltse stadsbestuur al kenbaar gemaakt te willen stoppen met de gratis bussen. Daarmee zou een einde komen aan het initiatief waarmee Steve Stevaert destijds veel bijval oogstte.

Door besparingsnoden werd de jaarlijkse subsidie van het stadsbestuur echter in vraag gesteld, wat leidde tot een nieuwe regeling. Die blijkt nu vanaf 1 januari 2014 van kracht te zullen worden.

Na de jaarwisseling zullen Hasseltse jongeren tussen 6 en 19 jaar een Buzzy Pazz van het stadsbestuur krijgen waarmee ze gratis in heel Vlaanderen op bus en tram van De Lijn mogen reizen. Ook de kinderen jonger dan 6 jaar en 65-plussers mogen, net zoals elders in Vlaanderen, nog gratis op de bus.

Voor alle andere inwoners zal een ritje 0,60 euro kosten. Er zullen 10-rittenkaarten onder de noemer Hasseltpas worden aangeboden aan 6 euro. Zonder deze kaart betaalt men het standaardtarief, dat tussen 1 en 3 euro per rit bedraagt. Tot slot zullen er nog een aantal sociale abonnementen onder specifieke voorwaarden worden verkocht.

De tariefwijzigingen hebben geen invloed op het aanbod.