"Dr. Oetker steunde Duitse naziregime"

De Duitse zakenman Rudolf-August Oetker, van 1944 tot 1981 aan het hoofd van het voedingsbedrijf Dr. Oetker, was een nazi. Zijn familie en het bedrijf steunden het Hitlerregime en hebben daar ook van geprofiteerd. Dat beweren enkele historici in een nieuw boek over het bedrijf dat volgende week verschijnt.

Het boek "Dr. Oetker und der Nationalsozialismus" werd op verzoek van de familie Oetker zelf geschreven. Het onderzoek is ook door de familie betaald. De in 2007 overleden Rudolf-August Oetker heeft zich altijd tegen een onderzoek naar zijn activiteiten tijdens de oorlog verzet, maar nu is het er toch gekomen.

Rudolf-August Oetkers zoon August Oetker, zelf oud-topman en voorzitter van de commissie van advies van het Duitse bedrijf, ziet het boek als een waarschuwing aan iedereen "om zich in te zetten voor een open, vrije maatschappij en iedere totalitaire stroming vastberaden te bestrijden".

Rudolf-August Oetker kwam in 1944 aan het hoofd van het bedrijf, nadat zijn stiefvader, die het bedrijf leidde, zijn moeder en zijn halfzusters waren omgekomen bij een bombardement. Hij werkte toen al drie jaar voor het bedrijf.

In het boek stellen de historici dat de familie en het bedrijf in die periode het Hitlerregime steunden en er zelf ook van profiteerden. Rudolf-August Oetker meldde zich ook vrijwillig voor de Waffen-SS.

In 1981 ging Rudolf-August Oetker met pensioen. Zijn zoon August volgde hem toen op.

Van bakproducten tot diepvriespizza's

Dr. Oetker werd in 1891 opgericht door dr. August Oetker, de grootvader van Rudolf-August Oetker. Het bedrijf produceert een heel gamma voedingsproducten, waaronder een hele reeks bakproducten, puddings en de bekende diepvriespizza's.