"Meer studenten aan diploma helpen door bijsturing leerkrediet"

De Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) pleit voor een bijsturing van het leerkrediet. 40 procent van alle studenten verlaat de universiteit zonder diploma, terwijl ze wellicht aan de hogeschool wel een diploma zouden kunnen halen. Voor ze tot dat inzicht komen, is meestal hun leerkrediet al op.
Niet alle studenten zitten op hun plaats in de aula van de universiteit.

Studenten krijgen aan het begin van hun studieloopbaan een aantal studiepunten, het leerkrediet. Eenmaal alle punten opgesoupeerd zijn, is het gedaan met studeren. (Meer informatie in het kaderstuk onderaan.) Het systeem is in 2008 ingevoerd om te voorkomen dat studenten jarenlang studeren - en geld kosten aan de gemeenschap - zonder te slagen. De Vlhora vraagt nu om een bijsturing van het leerkrediet.

"Studenten blijven nu te lang hangen in de universiteit waar ze niet succesvol zijn", zegt Toon Martens van de Vlaamse hogescholenraad in "De ochtend". "Terwijl een grote groep daarvan toch succesvol kan zijn op de hogeschool." Tegen dat de studenten zich heroriënteren naar die hogescholen, is hun leerkrediet echter vaak op.

40 procent van de studenten verlaat het hoger onderwijs zonder diploma. Volgens de voorzitter van de Vlhora kan percentage zakken als het leerkrediet wordt bijgestuurd. "Wij pleiten voor een beperkter leerkrediet bij de universiteit en een volledig leerkrediet aan de hogeschool", zegt Martens. "Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat studenten die te hoog mikken op het juiste niveau terechtkomen."

Volgens Martens kan op die manier de kostprijs voor de maatschappij dubbel beperkt worden. Enerzijds doordat ze sneller de juiste richting volgen en mogelijk het hoger onderwijs mét diploma verlaten en anderzijds omdat de professionele hogeschoolopleidingen erg hoge tewerkstellingscijfers kunnen voorleggen.

Leerkrediet?

Iedere student krijgt aan het begin van zijn studieloopbaan een leerkrediet van 140 studiepunten. Als een student zich voor een opleiding inschrijft, wordt het aantal opgenomen studiepunten van zijn leerkrediet afgetrokken. Ieder vak aan de universiteit of op de hogeschool is goed voor een aantal studiepunten. De meeste gewone voltijdse opleidingen zijn goed voor zo'n 60 studiepunten per jaar.

Als een student slaagt voor een vak worden de studiepunten dat dit vak waard is, bij zijn leerkrediet geteld. De eerste 60 studiepunten die een student verwerft, worden zelfs dubbel bij het leerkrediet geteld. Vakken waarvoor een student gedelibereerd wordt, worden niet bij het leerkrediet geteld. Als een student niet slaagt voor een vak, dan is hij die studiepunten kwijt. Is de student in tweede zittijd wel geslaagd, dan worden de studiepunten alsnog bij zijn leerkrediet geteld.

Als een student geen leerkrediet meer heeft, dan mogen hogescholen en universiteiten de inschrijving weigeren. Als de inschrijving niet geweigerd wordt, dan mogen de instellingen wel tot het dubbele van het normale inschrijvingsgeld vragen. Het systeem moet ervoor zorgen dat studenten niet eeuwig kunnen blijven studeren zonder een diploma te halen.

Meer informatie over het leerkrediet vindt u hier.