"Meneer Bellens, wij leven niet op dezelfde planeet"

Tijdens een hoorzitting in de Kamer heeft Belgacom-CEO Didier Bellens zich verontschuldigd voor de brief die hij gestuurd heeft naar CD&V-voorzitter Wouter Beke om zijn beklag te doen over parlementslid Roel Deseyn (CD&V). Bellens werd in de Kamercommissie ook aan de tand gevoeld over enkele andere heikele punten. Hij kwam zwaar onder vuur te liggen, maar bleef er onbewogen bij. Na afloop was er veel onbegrip bij de parlementsleden.
Belgacom-topman Didier Bellens ligt onder vuur.

Bellens schreef een brief naar Beke omdat hij "bijzonder geraakt was door een aantal beschuldigingen in de media over de digitale inbraak bij Belgacom". De krantenberichten over die zaak bevatten volgens de topman een aantal fouten. "Ik vond het belangrijk om daarop te wijzen bij de CD&V-voorzitter. Het spijt mij als dit initiatief verkeerd is overgekomen. Ik wilde enkel duidelijkheid scheppen", verantwoordt Bellens zich.

Verschillende leden van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven uitten hun ongenoegen over de brief. Vooral Karine Lalieux (PS) trok daarbij fel van leer. "Meneer Bellens, uw intimidaties zijn onaanvaardbaar voor het hoofd van een overheidsbedrijf. Klagen bij een partijvoorzitter is intimidatie. De vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen. Het probleem is niet dat een parlementslid uw gedrag bekritiseert, het probleem is uw gedrag." Opvallend, want Bellens staat erom bekend van PS-signatuur te zijn.

In de brief aan Beke zei Bellens erop te vertrouwen dat de CD&V-voorzitter "de gepaste maatregelen" zou nemen "om de foutieve beweringen en grove beschuldigingen die door de heer Deseyn zijn naar buiten gebracht, afdoend recht te zetten".

"Hiermee is de kous niet af"

Tijdens de vragenronde, met soms forse uithalen over het gedrag van de CEO, zat Bellens er vrij onbewogen bij. Hij noteerde de vragen niet. "U moet een gigantisch geheugen hebben", zei een geïrriteerde Stefaan Van Hecke (Groen) daarover.

Bellens kreeg vanuit alle partijen heel wat vragen over zijn cumul van mandaten, over mogelijke belangenvermenging en over een gebrek aan ethiek. Het ging dan onder meer over het Belgacom-gebouw aan de Brusselse Lebeaustraat. Onlangs kwam aan het licht dat Immobel, waarvan Didier Bellens bestuurder is, de hand probeert te leggen op het gebouw. Er zouden ook al contacten geweest zijn tussen Immobel en Belgacom voor de lancering van de verkoopsprocedure.

Bellens antwoordde dat alles correct verloopt. "Het is misschien iets dat u ontgaan is, maar dit gebouw werd niet verkocht. En als het niet verkocht werd, is er per definitie ook geen belangenconflict. Dat is toch een feit." Een antwoord dat helemaal niet goed onthaald werd bij de parlementsleden.

"De antwoorden zijn verbijsterend. U zegt dat er geen belangenvermenging is omdat het gebouw nog niet verkocht is. Wat dan met de voorkennis, de voorsprong om al plannen uit te tekenen? Dat is de essentie van de zaak", zei Van Hecke. "Het is alsof iemand die een bank probeert te beroven maar de kluis niet open krijgt, niets gedaan zou hebben", zei Peter Dedecker (N-VA).

"Hiermee is de kous niet af", vond Roel Deseyn (CD&V) na afloop. Hij wil Bellens opnieuw uitnodigen voor hoorzittingen en klaagde over de het "autocratische model" waarmee de CEO Belgacom leidt. "Wij leven blijkbaar niet op dezelfde planeet en hebben niet dezelfde opvatting over ethiek en good governance. Er is een verschil tussen wettelijkheid en ethiek", zei PS-politica Lalieux.

"Bellens is niet van zijn stuk gebracht"

In een interne audit van Belgacom over de verkoop van het gebouw werd de CEO vrijgepleit. Maar in de Kamercommissie werd door sommigen opgeroepen om een externe audit te laten doen. "Indien er een wens is om de interne audit aan te vullen met een externe, heb ik gezegd dat dit geen enkel probleem vormt. Ik wens dat er geen misverstand bestaat in dit dossier", verklaarde Bellens daarover.

Ook andere dossiers kwamen nog ter sprake, zoals de spionage-affaire en de activiteiten van de vorige Belgacom-voorzitter, Michel Moll, bij het Chinese telecombedrijf Huawei.

Ondanks dat Bellens hevig onder vuur kwam te liggen, gaf hij een zelfzekere indruk. "Hij is zeker niet van zijn stuk gebracht en antwoordt punt per punt", zegt radiojournaliste Nina Verhaeghe, die de commissie ter plaatse volgde. Na afloop heerste bij de parlementsleden veel onbegrip over de toelichting van Bellens, wiens antwoorden niet konden overtuigen.