"Soms kan je te vroeg gelijk hebben"

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) heeft 2.750 directeurs van lagere en middelbare scholen gesproken om hen in te lichten over de onderwijshervorming. Dat verklaarde hij in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Smet blijft overtuigd van de hervorming, ondanks de tegenstand bij sommige leerkrachten. "Soms kan je te vroeg gelijk hebben."

Uit een bevraging van het weekblad Knack bleek afgelopen zomer dat 85 procent van de leerkrachten tegen de hervorming is gekant. Die haalt onder meer de schotten neer tussen aso, tso en bso en moedigt scholen aan zich om te vormen tot domeinscholen. Dergelijke scholen kiezen voor een bepaald domein, zoals wetenschap of economie, en bieden daarin zowel de richtingen aan die aansluiting geven op het hoger onderwijs als de richtingen die rechtstreeks naar de arbeidsmarkt leiden.

Smet stelde in de commissie vragen bij de wijze waarop de enquête van Knack werd uitgevoerd, "maar ze geeft alleszins de bezorgdheid weer", zei hij. "Ongerustheid moet je niet aanwakkeren maar wegnemen. Daarom heb ik 2.750 directeurs gesproken om de hervorming uit te leggen. Ik heb daarbij zeer veel applaus gekregen."

De minister gaf wel toe dat de passage over domeinscholen in het masterplan een compromis is. De tekst laat scholen immers nog steeds de mogelijkheid om een loutere doorstroomschool te zijn, zonder arbeidsmarktgerichte opleidingen. "Als er één compromis in het plan staat is het dat", aldus de SP.A'er.

Smet blijft als een blok achter de hervorming staan. "Soms kan je te vroeg gelijk hebben, we zullen binnen tien jaar nog eens afspreken."