Antwerp Ship Repair is failliet verklaard

De Antwerpse rechtbank van koophandel heeft de scheepshersteller Ship Repair dan toch failliet verklaard. De overdracht van activa aan Dry Docks NV wordt echter juridisch aangevochten door de Italiaanse groep Palumbo.

Vorige week had de directie van Antwerp Ship Repair het faillissement aangevraagd en vandaag is de rechtbank van koophandel daarop ingegaan.

Het faillissement heeft geen gevolgen voor de overdracht van de activa van het bedrijf aan Dry Docks, een consortium van vier Antwerpse bedrijven. Die boden 800.000 euro. Een dertigtal werknemers van de in totaal 94 personeelsleden van Antwerp Ship Repair zouden overstappen naar Dry Docks.

Die overdracht van activa wordt echter voor de rechtbank aangevochten door de Italiaanse groep Palumbo. Die was ook kandidaat voor de overname en bood zelfs meer dan Dry Docks.

Er werd toch voor Dry Docks gekozen omdat het bod van Palumbo te laat was ingediend en er tijd verloren zou gaan omdat de Italiaanse groep nog met allerlei instanties moest onderhandelen.

De vakbonden hadden de voorkeur gegeven aan het bod van Palumbo omdat de Italianen 75 jobs wilden behouden.