Belgische ngo's kregen in 2012 opnieuw minder giften

De Belgische ngo's hebben voor het tweede jaar op rij minder publieke giften ontvangen. Dat blijkt uit cijfers die de ngo-federatie, de Vlaamse federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking, en haar Franstalige tegenhanger ACODEV hebben bekendgemaakt.

De erkende ngo's haalden vorig jaar 115 miljoen euro inkomsten uit publieke giften. Dat is 8,5 procent minder dan in 2011. De ngo-federatie wijst erop dat de giften wel nog steeds een eind boven het niveau liggen van 2008 en 2009, toen de (banken)crisis begon te woeden. En dat het publiek in 2010 extra gul was vanwege de aardbeving in Haïti.

Met de publicatie van de jaarcijfers willen de ngo's openheid verschaffen over hun financiële resultaten. "We vinden het belangrijk om als sector transparant te zijn", zegt Johan Cottenie, directeur van de ngo-federatie. "Daarom publiceren we jaarlijks rond deze tijd de financiële informatie, maar ook informatie over de werkdomeinen waarin we in het Zuiden actief zijn."

Zo blijkt dat de bestedingen van de ngo's in de regio van de Grote Meren (Afrika) in stijgende lijn liggen sinds 2009. Tussen 2009 en 2012 ging er ruim 70 miljoen euro structurele hulp en noodhulp naar de regio.

De totale uitgaven bedroegen in 2011 meer dan 354 miljoen euro. Twee derde daarvan ging naar de minst ontwikkelde landen, zoals Ethiopië, Haïti of Burundi. Het overige gaat naar de middeninkomenslanden, zoals Egypte, Zuid-Afrika en Brazilië. Vijf jaar geleden was de verhouding meer gelijk.