Is schuldplafond zelfde dreiging als Lehman in 2008 ?

In Terzake vanavond heeft EU-commissaris Karel De Gucht gewaarschuwd dat het gehakketak over het schuldplafond in de VS hetzelfde effect zou kunnen hebben als de ondergang van de bank Lehman Brothers in 2008.

De Gucht was vanavond niet overdreven enthousiast en vreest dat de crisis misschien maar tijdelijk bezworen is. Tegen 15 december zou er in Washington een akkoord over een meerjarenbegroting moeten zijn en de EU-commissaris betwijfelt of dat het geval zal zijn.

Hoe dan ook dreigt het gemekker over het schuldplafond in januari opnieuw terug te keren en ook daar is De Gucht niet erg optimistisch over. De politieke impasse van de voorbije weken in de VS heeft bovendien stokken in de wielen gestoken van de onderhandelingen die De Gucht voert met de Amerikanen over een EU-VS-vrijhandelszone.

De impasse heeft het imago van de VS geen goed gedaan en De Gucht betreurt enigszins dat door de afwezigheid van VS-president Barack Obama op de APEC-top in Bali de Chinese president Xi Jinping daar de show kon stelen, wat volgens De Gucht niet de bedoeling is.

Hoe dan ook zou het wereldwijd zware gevolgen kunnen hebben als de VS in januari opnieuw dreigen om de schulden niet meer te betalen. De Gucht denkt dan terug aan het schokeffect dat het faillissement van de zakenbank Lehman Brothers in 2008 wereldwijd heeft gehad met een financiële crisis tot gevolg die nog steeds niet is uitgewoed. 

Zelfs als er in de VS geen nieuwe crisis zou zijn, zouden veel landen en beleggers twee keer nadenken vooraleer ze beleggen in Amerikaans schuldpapier, denkt De Gucht. Hoe dan ook stelt hij vast dat de besluitvorming in de VS niet altijd beter verloopt dan in de EU, maar er is geen plaats voor "Schadenfreude", want problemen daar leiden ook tot problemen hier, waarschuwt de EU-commissaris.