Kan asielaanvraag wegens klimaatverandering?

Het Hooggerechtshof in Nieuw-Zeeland behandelt momenteel een opmerkelijke asielaanvraag van een bewoner van Kiribati, een eilandenstaat in de Stille Oceaan. De man vroeg eerder dit jaar asiel aan wegens de dreiging van de klimaatverandering voor zijn land. De Nieuw-Zeelandse immigratiedienst heeft die aanvraag toen geweigerd, daarom gaat de man nu in beroep bij het Hooggerechtshof.
AP2004

De eilandbewoner maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van zijn land. Delen van Kiribati zijn al overstroomd door het gestegen niveau van het zeewater als gevolg van de klimaatopwarming, zo zei hij aan het Hooggerechtshof in Nieuw-Zeeland.

Het Hooggerechtshof behandelt zijn asielaanvraag nadat die eerder dit jaar door de immigratiedienst was verworpen, omdat er geen gevaar was dat hij vervolgd zou worden of in levensgevaar zou zijn als hij naar Kiribati zou terugkeren.

De immigratiedienst noemde het de "trieste realiteit" dat het gevaar van de klimaatverandering er één is dat "de hele bevolking van Kiribati" bedreigt. Bovendien neemt de overheid van Kiribati stappen om de risico's op te vangen, voegde de immigratiedienst eraan toe.

Volgens de eilandbewoner, die sinds 2007 in Nieuw-Zeeland woont en wiens werkvisum recent is verlopen, is er echter geen toekomst voor hem als hij naar Kiribati terugkeert en zou zijn familie, onder wie drie in Nieuw-Zeeland geboren kinderen, er schade onder lijden. Volgens zijn advocaat is de overheid ook niet capabel om de omstandigheden te verbeteren.

De uitspraak van het Hooggerechtshof wordt binnen enkele weken verwacht.