Limburgers krijgen één factuur voor afval

De Limburgse gezinnen krijgen in de toekomst één factuur voor de inzameling en de verwerking van het huisvuil. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Afvalintercommunale Limburg.net gaat die rekening maken en naar de gezinnen sturen, als de gemeente dat vraagt tenminste. Het is een nieuwe stap naar een uniform huisvuilsysteem voor heel Limburg.

Het is de bedoeling dat de "directe inning" vanaf volgend jaar wordt ingevoerd in alle Limburgse gemeenten. Op de jongste algemene vergadering van Limburg.net, waar alle Limburgse gemeenten en Diest zijn vertegenwoordigd, was er geen enkele tegenstem tegen het principe. Ten laatste volgende maand moeten alle gemeenten hun beslissing laten weten.

"Met deze directe inning kunnen we de gezinnen duidelijk maken wat de werkelijke afvalkosten zijn", zegt voorzitter Walter Cremers van Limburg.net. "We zetten heel duidelijk op de factuur wat we allemaal doen, hoeveel het kost en wat de bijdrage is die de gezinnen moeten betalen." De nadruk ligt op de transparantie. De communicatie is voor alle inwoners van Limburg hetzelfde, van Hasselt tot Tongeren.

De uniforme afvalstructuur wordt mogelijk gemaakt door het Materialendecreet van eind 2012. Limburg.net is de eerste Vlaamse intercommunale die hiermee begint. "We willen de mensen sensibiliseren dat afval, naast de impact op het milieu, een kostprijs heeft", zegt Cremers.

Door het uniforme afvalsysteem worden ook de containerparken overgedragen aan Limburg.net. Momenteel baat Limburg.net zestien recyclageparken uit. Vanaf eind 2015 komen er daar nog drie bij: Beringen, Nieuwerkerken en Riemst.