Luchtvervuiling veroorzaakt zeker longkanker

Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), een gespecialiseerd agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft na onderzoek voldoende bewijzen om te stellen dat luchtvervuiling longkanker veroorzaakt. "De lucht die we inademen, is besmet met een mengeling van substanties die kanker veroorzaakt", besluit het IARC.
BELGA/VANLATHEM

Een 1.000-tal mannen en vrouwen werd gedurende verschillende decennia gevolgd. Voorlopig kan niet worden gesteld dat een bepaalde groep (vrouwen of mannen, jongeren of ouderen) kwetsbaarder is. Maar "de personen die het meest worden blootgesteld (aan vervuilde lucht) zijn het kwetsbaarst", aldus Kurt Straif van het IARC.

Het IARC plaatst voortaan ook luchtvervuiling in het rijtje van tabak, plutonium en ultraviolette straling als kankerverwekkend. Het was al geweten dat luchtverontreiniging hart- en longziekten veroorzaakt, maar voor kanker ontbraken de bewijzen. De gegevens uit het onderzoek doen ook vermoeden dat luchtvervuiling een link heeft met blaaskanker.

De WHO concludeert uit recente cijfers dat wereldwijd 223.000 mensen stierven aan longkanker die te wijten is aan luchtvervuiling. Meer dan de helft van de doden viel in China en andere Oost-Aziatische landen waar de industrialisatie welig tiert en er vaak smog is.

De milieubeweging Bond Beter Leefmilieu (BBL) zegt dat het onderzoek baanbrekend is omdat voor het eerst "niet één bepaalde stof -zoals benzeen- wordt aangeduid als ziekmaker maar dat een cocktail aan schadelijke stoffen verantwoordelijk wordt gesteld." Net zoals de WHO dringt ook de BBL erop aan dat Europa en onze federale en gewestelijke regeringen dringend werk maken van een ander beleid.

Copyright Robert Brook / UNIVERSAL IMAGES GROUP / REPORTERS