75 kinderen zonder opvang in Herent

In Herent gaan 3 crèches dicht omdat de eigenaar failliet is. Daardoor hebben 75 kinderen geen opvang meer en zitten 15 kinderverzorgsters zonder werk. Het personeel is ook al enkele maanden niet meer correct betaald. Een curator moet nu een oplossing uitwerken. Intussen probeert Kind en Gezin noodopvang te organiseren.

De noodopvang organiseren blijkt geen eenvoudige opdracht door het grote aantal plaatsen dat verloren gaat. "Gelukkig is dit uitzonderlijk. We zoeken met man en macht naar alternatieven, bijvoorbeeld bij voorzieningen in de omgeving. Of door andere kinderdagverblijven in "overbezetting" te laten gaan mits ze voldoende personeel hebben ", zegt Leen Dubois van Kind en Gezin.

Kind en Gezin hoopt ook dat er snel overnemers gevonden worden voor de 3 betrokken crèches.