"Geleidelijk aan zullen we een grote verbetering zien"

Afgelopen week waren er tijdens de ochtendspits door incidenten opvallend veel grote files, ook vanochtend nog. Uit statistieken van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat oktober de ergste filemaand van het jaar is, maar Hajo Beeckman verwacht geleidelijk aan wel een grote verbetering.

"We schrikken elk jaar weer van de lange files in oktober, maar als we kijken naar de cijfers van de laatste 6 à 7 jaar, dan zie je dat oktober telkens scoort als zwaarste filemaand", legt Beeckman (foto in tekst) uit.

"Dat heeft vooral te maken met ons verplaatsingsgedrag: de pendelaars zijn allemaal aan het werk, onderwijsinstellingen draaien op volle toeren, de verkeersvolumes zijn het hoogst in oktober. Het heeft ook te maken met de slechte weersomstandigheden in het najaar. Het gaat dan om een combinatie van bijvoorbeeld regen, extra lange files en incidenten. Op een extra verzadigd netwerk (bijvoorbeeld rond Antwerpen en Brussel), zullen ook kleinere incidenten al een vrij grote impact op het verkeer hebben."

Beeckman ziet de toekomst hoopvol in. "Er worden door de overheid al veel inspanningen gedaan op het vlak van openbaar vervoer, de bouw van missing links en verbeteringen aan het incident management. De inspanningen gebeuren, maar de effecten van al die pakketten aan maatregelen gaan zich pas vertalen op middellange en lange termijn. Dat betekent dus dat we geleidelijk aan een grote verbetering zullen zien."

De files kunnen wel niet zomaar opgelost worden, benadrukt Beeckman. "We proberen het verkeer af te leiden naar andere middelen, bijvoorbeeld tramuitbreidingen rond Antwerpen en Gent, met frequentere verbindingen. Een ander voorbeeld zijn de stukken ringweg die op verschillende ringwegen bijgebouwd worden. Door de doorstroming te verbeteren, proberen we de files terug te dringen. Het gaat om deelpakketjes, verschillende puzzelstukken, die zich slechts traag vertalen in de filezwaartecijfers. Door ongevallen aan te geven op borden boven de snelwegen, proberen we dan weer ongevalsfiles uit te schakelen. Ook de verkeersinfo, het publiek tijdig waarschuwen, speelt een belangrijke rol in het proberen onder controle te krijgen van de problematiek."