"Strijd tegen fijn stof: dringend opvoeren aub!"

De Vlaamse Liga tegen Kanker vraagt de overheid om dringend de strijd tegen het fijn tof in de lucht op te voeren. De liga merkt op dat Vlaanderen een van de hoogste concentraties van fijn stof in West-Europa heeft.

Enkele dagen geleden maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend dat nu bewezen is dat fijn stof in de lucht kankerverwekkend is. Volgens studies van de WHO is nu duidelijk dat luchtvervuiling -en in het bijzonder fijn stof- tot meer risico leidt voor longkanker. In 2010 zouden wereldwijd 223.000 mensen gestorven zijn wegens luchtvervuiling.

Uit andere studies blijkt dat Vlaanderen een van de hoogste concentraties heeft van fijn stof in geheel West-Europa. Volgens artsen leven we in Vlaanderen gemiddeld 13,2 maanden minder lang door dat fijn stof. Het Europese gemiddelde is 8 maanden. Jaarlijks zou dat verschil zich vertalen in 317 sterfgevallen die zouden vermeden kunnen worden.

De Vlaamse Liga tegen Kanker roept de overheden in ons land dan ook op om van de strijd tegen fijn stof een prioriteit te maken. De bevoegdheid daarvoor ligt in ons land bij de gewesten, in casu de Vlaamse regering dan.

Concreet pleit de VLK voor een slimme kilometerheffing voor vracht- en personenwagens en voor de hervorming van de verkeersbelasting om de uitstoot terug te dringen. Ook zou de inplanting van woon- en bedrijvenzones en grote infrastructuurwerken moeten getoetst worden aan gezondheidseffecten. De VLK wil ook dat er meer geïnvesteerd wordt in binnenvaart en spoorverbindingen. Containervervoer zonder meerwaarde voor onze economie (containers die slechts door Vlaanderen rijden) zou moeten worden beperkt.

Op federaal niveau eist de VLK gelijke accijnzen voor benzine en diesel, meer openbaar vervoer en een snelheidsbeperking op de autosnelwegen tot 100 km/u.