"Verkies rechtstreeks een Europese regering"

Frans van Daele, de kabinetschef van koning Filip, pleit voor de rechtstreekse verkiezing van een Europese regering. Dat zou de burger dichter bij de Europese Unie brengen, zegt hij in een pleidooi in "Europa 2050. Visies voor een betere toekomst", een boek onder redactie van Europees Parlementslid Saïd El Khadraoui (SP.A).
BELGA/DOPPAGNE
Frans Van Daele (l) met ex-premier Yves Leterme

Van Daele, voormalig Belgisch ambassadeur bij de EU en oud-kabinetschef van de Europese Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy, schrijft dat bij de rechtstreekse verkiezing van een Europese regering, alle Europese partijen met een boegbeeld naar de kiezer zouden trekken om op die manier meer te kunnen wegen op de keuze van de komende voorzitter van de Europese Commissie.

Een ander voorstel om de "burgernabijheid" te verhogen is dat de nationale parlementen zich meer zouden gaan bezighouden met de EU, door meer overleg met de nationale Europarlementsleden, het ondervragen van de Commissie in nationale parlementen, controle op het EU-beleid dat de regering voert, enzovoort.

Van Daele pleit voor een nieuwe stap in het eenmakingsproces. Om de EU economisch goed te wapenen is het volgens hem noodzakelijk dat de EU haar aanbevelingen rond het economische beleid aan de lidstaten ook kan afdwingen. De EU heeft voorts nood aan een echt eengemaakt buitenlands- en veiligheidsbeleid. Van Daele verwijst hierbij onder meer naar de "onstandvaste" regio's die de EU omringen, zoals de Arabische landen.

Voorts kan volgens hem enkel een verdere eenwording de grenzen van solidariteit en soevereiniteit verleggen. "Meer solidariteit in ruil voor minder eigengereidheid zal ons allen sterker maken." In "Europa 2050. Visies voor een betere toekomst" staan bijdragen  van 27 opiniemakers, academici, kunstenaar en politici.