Een hallucinant cijfer - Karel Van Eetvelt

Volgens de media schoven federaal minister van Werk De Coninck en Vlaams minister van Werk Muyters vorige week zwarte pieten heen en terug. De ene keer over uitzendarbeid, de andere keer over de instapstages. Plezant voor de pers, maar jammer genoeg brengt ons dat niet verder. We glijden hierdoor af van waar het echt over gaat: de werkgelegenheid aanzwengelen.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Vlaanderen telt vandaag ruim 230.000 werkzoekenden. Paradoxaal genoeg zijn er ook hopen werkgevers, vaak ondernemers, die hun vacature niet of nauwelijks binnen een redelijke termijn kunnen invullen. Omdat ze geen werkkrachten vinden, kunnen ondernemers niet anders dan broodnodige investeringen uitstellen.

Een onderneming is geen liefdadigheidsinstelling, ook al tonen veel ondernemers een enorm maatschappelijk engagement en hebben zij vaak een goede band met hun werknemers. Een werkgever moet zijn onderneming nu eenmaal laten renderen en dus werft hij aan als er werk en een vacature is. Liefst niet morgen of overmorgen maar wel vandaag of gisteren.

Wirwar

Er zijn zeker goede toegangspoorten. De Individuele Beroepsopleiding (IBO) bijvoorbeeld, waarbij een werknemer eerst een opleiding in een bedrijf krijgt en daarna een contract. Een mooie symbiose tussen de werkgever die de werkzoekende in zijn bedrijf kan coachen en de werkzoekende die meteen alle nodige werkervaring opdoet. Vorig jaar vonden zo 11.882 werkzoekenden de weg naar een job.

Ook de instapstages zijn op zich zeker geen verkeerde tewerkstellingsmaatregel. Maar het grote probleem is dat er vandaag in Vlaanderen en België een wirwar aan tewerkstellingsmaatregelen bestaat. Grote ondernemingen hebben vaak iemand in dienst die zich uitsluitend met personeelszaken bezig houdt. Die kunnen het bos van de bomen onderscheiden. Maar kmo’s, waarvan 90 procent minder dan 10 werknemers telt, hebben niet de tijd om alles uit te pluizen. Zij willen snelle, efficiënte en eenvoudige maatregelen, op maat van hun behoeften. Als je meer tijd moet spenderen om de maatregel te begrijpen dan dat een jongere voor het bedrijf zou kunnen werken, dan hou je het als werkgever snel voor bekeken.

Samen

Als je een kmo-vriendelijk beleid wil voeren lanceer je dus beter niet telkens nieuwe maatregelen. Je investeert beter in goede, bestaande initiatieven. En in begeleiding en sensibilisering van ondernemers. Daar ligt zeker ook een taak voor onszelf als ondernemersorganisatie. Via projecten en initiatieven proberen wij werkgevers zoveel als mogelijk in hun personeelsbeleid te begeleiden.

Ik ga zeker niet ontkennen dat niet alle ondernemers enthousiast ingaan op die tewerkstellingsmaatregelen of stagebehoeften. De oorzaak is vaak onwetendheid of gebrek aan inzicht in de meerwaarde voor het bedrijf zelf. Daar is dus nog werk aan de winkel. Net zoals bij de jongeren die met dezelfde drempels kampen: onwetendheid en onvoldoende inzicht in het belang van die mogelijkheden voor hun eigen toekomst. Daar zijn inspanningen van de vakbonden en zeker ook de overheid nodig. Iedereen moet zijn of haar duit in het zakje doen. Alleen samen geraken we vooruit. Elkaar de zwarte piet proberen geven lost niets op.

En de tijd dringt. Meer dan 230.000 werkzoekenden in Vlaanderen, het blijft een hallucinant cijfer. We moeten dus een debat durven voeren over welke maatregelen effectief zijn en welke niet, waar een bijsturing nodig is en welke extra stimulansen moeten krijgen. Over alle politieke niveaus heen en dwars door de structuur van dit land. We moeten het niet doen na de heropleving van de economie, maar wel aan de vooravond ervan. Wij willen daar zeker bij helpen.

(De auteur is gedelegeerd bestuurder van UNIZO)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.