EU en Canada ondertekenen vrijhandelsakkoord

De Europese Unie en Canada zijn het eens geraakt over een vrijhandelsakkoord. Europese bedrijven zullen daardoor gemakkelijker kunnen uitvoeren naar Canada en omgekeerd. Vooral over landbouwproducten zijn er de afgelopen jaren moeilijke discussies geweest.
Stephen Harper (de premier van Canada) en José Manuel Barroso (Commissievoorzitter EU) ondertekenen het akkoord.

Canada aanvaardt nu dat er meer kaas uit Europa ingevoerd mag worden. Europa laat dan weer de beperkte invoer toe van Canadees rundsvlees, op voorwaarde dat het hormonenvrij is. Canada zal daarvoor een aparte productielijn opzetten.

De gesprekken met Canada gingen in 2009 van start. De afgelopen maanden onderhandelde EU-commissaris Karel De Gucht, bevoegd voor Handel, intensief met Canada om de deal rond te krijgen.

"We verwachten dat ten gevolge van dit akkoord de handel toch zal stijgen met een kwart, meer dan 25 miljard euro per jaar", zegt De Gucht. "Het is een belangrijk akkoord", zegt hij.

Volgens de Europese Commissie kan het akkoord "voor nieuwe groei en werkgelegenheid zorgen". Ook de handel in diensten en goederen zal erbij gebaat zijn.

Na de VS is de EU de tweede handelspartner van Canada. Canada is de elfde grootste partner van de EU. In 2012 werd in de twee richtingen voor 61,7 miljard euro aan goederen verhandeld. Oorspronkelijk was het de bedoeling de gesprekken al in 2011 af te ronden. Het heeft uiteindelijk twee jaar langer geduurd.

Intussen voert de EU ook nog steeds gesprekken met de VS over een vrijhandelsakkoord. Nu de shutdown van de overheidsdiensten in de VS achter de rug is, kan de tweede ronde van die onderhandelingen in principe snel opgestart worden.

Boerenbond verdeeld over het akkoord

De Boerenbond heeft gemengde gevoelens over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada.

Enerzijds is dat een goede zaak voor de zuivelsector, zegt de Boerenbond, want nu kan Europa meer kaas en andere zuivel uitvoeren naar Canada. En vooral de melkveehouders kunnen een steuntje in de rug gebruiken.

Voor de veehouderij ligt de kwestie minder goed omdat er nu wellicht meer varken- en rundvlees vanuit Canada naar Europa zal komen.

BELGA/ JANSENS