EU waarschuwt voor risico's verbonden aan schaliegas

De Europese Unie waarschuwt voor de risico's van het boren naar schaliegas, een gas dat diep in gesteente zit. Bij het boren worden scheikundige stoffen in de grond gepompt die gas en olie uit de stenen drijft. Maar dat is niet zonder gevaren.

Zo kan het grondwater vervuild raken, maar er kan ook methaangas vrijkomen. Dat is een schadelijk broeikasgas, zegt Jos Delbeke, klimaatexpert bij de EU.

"Methaangas is veel schadelijker voor het broeikaseffect dan CO2. Er bestaan technologieën die die problemen kunnen opvangen. Europa moet daar op toezien", legt Delbeke uit.

Voor hem is het ook duidelijk dat er meer nadelen zijn aan de ontginning van schaliegas voor Europa dan voor de VS, omdat Europa dichtbevolkt is.