Franse burgemeesters tegen homohuwelijk krijgen lik op stuk

Franse burgemeesters mogen geen gewetensbezwaren inroepen als excuus om het voltrekken van een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht te weigeren. Dat heeft het Franse Grondwettelijk Hof beslist. Een aantal burgemeesters die zich tegen het homohuwelijk kanten, hadden geëist dat een clausule in die zin in de huwelijkswetgeving zou worden opgenomen.

Eind mei werd Frankrijk het 14e land ter wereld waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. De aanpassing van de wet in die zin liep niet bepaald van een leien dakje. Hoewel uit opiniepeilingen bleek dat een meerderheid van de Fransen achter het homohuwelijk stond, verzetten de tegenstanders zich lange tijd hevig.

Ook nadat de wet in voege was getreden, bleef het ongenoegen bij sommigen groot. Een aantal burgemeesters trokken naar het Grondwettelijk Hof met de eis dat een clausule in de wet zou worden opgenomen die ambtenaren zou toelaten het voltrekken van homohuwelijken te weigeren op basis van gewetensbezwaren.

"Recht op vrijheid van geweten is niet aangetast"

Dat Grondwettelijk Hof geeft hen vandaag ongelijk. "De wetgever heeft met de wet op het homohuwelijk het recht op de vrijheid van geweten niet aangetast", klinkt het. "De betwiste bepalingen in de wet zijn niet in strijd met de grondwet." Met andere woorden: Franse ambtenaren zijn verplicht het homohuwelijk te voltrekken, ongeacht wat hun geweten hen ingeeft.

De burgemeesters in kwestie hebben al laten weten dat ze de uitspraak niet aanvaarden. Ze zijn nu van plan hun zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te bepleiten.

Sinds de invoering van de wet die het homohuwelijk toelaat, zijn in de 50 grootste steden van Frankrijk al ongeveer 600 huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht voltrokken. Dat is ongeveer 1% van het totale aantal huwelijken.